Sukces Krakowa na sali sądowej. Miasto dostanie milion złotych za… igrzyska olimpijskie

Pamiętacie pomysł, by Kraków zorganizował igrzyska olimpijskie w 2022 roku? Choć idea upadła, temat wciąż jest żywy. Sąd Apelacyjny w Warszawie właśnie uznał, że Gmina Miejska Kraków powinna dostać od Skarbu Państwa kwotę 963 457 złotych plus odsetki oraz koszty postępowania.

O co chodzi? Kwota ta stanowi część II transzy dotacji, którą gmina miała otrzymać od Ministerstwa Sportu i Turystyki na organizację Zimowych Igrzysk Olimpijskich Kraków 2022. Pieniądze zostały wydane na przygotowania do igrzysk, rozliczone w MSiT, jednakże ministerstwo wstrzymało wypłatę tych kwot.

Prawomocny wyrok sądu potwierdził zasadność roszczeń gminy. Od wyroku może zostać złożony przez Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa nadzwyczajny środek odwoławczy skarga kasacyjna.

Gmina Kraków nadal prowadzi czynności procesowe przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie zmierzające do uchylenia decyzji MSiT, w oparciu o którą miasto zwróciło pełną I transzę dotacji udzielonych przez MSiT na organizację ZIO Kraków 2022.

(wm, krakow.pl)

Zobacz także