Sukces krakowskich lekarzy. Przyszyli amputowaną rękę

Sukcesem zakończyła się operacja Pacjenta, który trafił do Szpitala Uniwersyteckim w Krakowie po urazie ręki piłą mechaniczną, powodującym przerwanie wszystkich tkanek miękkich, w tym naczyń i nerwów. Była to pierwsza tego typu operacja przeprowadzona w tym szpitalu. 

Do replantacji kończyny – czyli zabiegu ponownego zespolenia całkowicie amputowanej części ciała, przywracającego ukrwienie, unerwienie i funkcję – przystąpił niezwłocznie wielodyscyplinarny zespół. Po rekonstrukcji tętnic kończyny z żyły własnej przez chirurgów naczyniowych (dr Jerzy Krzywoń, dr Katarzyna Zbierska-Rubinkiewicz) i odzyskaniu jej ukrwienia, zespół neurochirurgów (dr Roger Krzyżewski, dr Kornelia Kliś) metodami mikrochirurgicznymi zespolił przecięte nerwy obwodowe, a następnie zespół ortopedów (dr Mateusz Zalewski, dr Klemens Machajewski) zespolił rozcięte mięśnie i ścięgna oraz wykonał fasciotomię – nacięcie powięzi.

 – Jesteśmy dumni, że operacja zakończyła się sukcesem, a Pacjent w ciągu dalszej hospitalizacji odzyskał znaczną część funkcji operowanej kończyny. Przed nim jeszcze wielomiesięczna rehabilitacja, dzięki której możliwy będzie powrót do pełnej sprawności uszkodzonej ręki –  informuje szpital.

W Krakowie otwarto pierwsze w Polsce Uniwersyteckie Centrum Robotyki Pediatrycznej (ZDJĘCIA)

Najnowsze

Co w Krakowie