Świetna inicjatywa! Jutro w parku Jordana będą rozdawali rośliny

W piątek w parku Jordana odbędzie się „Spotkanie z naturą – dzień ochrony środowiska czas, gdy przyroda jest nam bliska”. W programie występy artystyczne, atrakcje dla dzieci. Będzie można również otrzymać jedną z 3 tysięcy sadzonek roślin pyłolubnych i ozdobnych.

W namiotach wystawienniczych prowadzone będą wykłady oraz prezentacje działań proekologicznych z zakresu przyrody, ekologii oraz ochrony środowiska.

Ponadto w programie przewidziano:

  • występy artystyczne na scenie dzieci z krakowskich przedszkoli, szkół i domów kultury,
  • liczne atrakcje dla dzieci tj. malowanie twarzy, pokazy zumby, drobne upominki oraz gry, zabawy, konkursy ekologiczne z nagrodami dla dzieci,
  • Grę Miejską „Gram w Zielone Miasto”,
  • punkty informacyjne w których mieszkańcy będą mogli uzyskać informację na temat: bezpłatnego usuwania wyrobów azbestowych przez Gminę Miejską Kraków, programu małej retencji wód opadowych oraz działań jakie podejmuje Gmina Miejska Kraków, aby chronić mieszkańców przed polami magnetycznymi,
  • warsztaty edukacyjne połączone z konkursami dot. nowych zasad segregowania odpadów,
  • zajęcia i warsztaty – prezentacja działań proekologicznych zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego,
  • punkt informacyjno-doradczy z zakresu ochrony powietrza – dotacja na wymianę ogrzewania, instalacji odnawialnych źródeł energii i termomodernizacji,
  • wydawanie sadzonek roślin ozdobnych lub pyłolubnych dla każdego uczestnika imprezy (do wyczerpania zapasów).

Impreza organizowana przez Wydział Kształtowania Środowiska UMK odbywa się w ramach obchodów Światowego Dnia Ochrony Środowiska, który został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na Konferencji Sztokholmskiej w 1972 r. i jest obchodzony corocznie 5 czerwca w ponad 100 krajach na świecie. Swoją ideą ma na celu pogłębienie świadomości ludzi na temat ochrony oraz poprawy stanu środowiska naturalnego. Zwraca on również szczególną uwagę na istniejące problemy oraz niebezpieczeństwo jakie powstają z lekceważenia skutków naruszenia równowagi ekologicznej. Światowy Dzień Ochrony Środowiska ma przypominać ludziom o wielkim znaczeniu przyrody oraz odpowiedzialności człowieka za jej obecny stan.

jk, krakow.pl

 

Zobacz także