Świeżo wyremontowany, a już zdewastowany (ZDJĘCIA)

Niedawno przeszedł gruntowny remont, a już został zdewastowany. Mowa o Forcie nr 48a „Mistrzejowice”, który od 2021 roku przechodził gruntowny remont. 

O zakończeniu remontu Fortu 48a „Mistrzejowice” informowaliśmy w ubiegłym tygodniu. Prace prowadzony na  zlecenie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie trwały od 2021 roku. Teraz, jak informuje ZBK,  świeżo odnowiona elewacja została zdewastowana. Pojawiły się na nim malunki.

Fort, również po przeprowadzeniu prac, jest stale niszczony przez wandali. Na świeżo wykonanym stropodachu pojawiają się kolejne rysunki i napisy. Jak podaje ZBK, działo się tak jeszcze w trakcie remontu

– Największym obecnie problemem Fortu 48a „Mistrzejowice” jest jego stała dewastacja polegająca na wykonywaniu bazgrołów na stropodachu. Już w trakcie prowadzenia remontu, na świeżo wykonanym stropodachu zaczęły pojawiać się rysunki i napisy – tłumaczy ZBK.

W celu utrudnienia nanoszenia bazgrołów na stropodachu fortu, wykonany został na zlecenie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie projekt odtworzenia historycznego malowania maskującego, które będzie polegało na pokryciu stropodachu fortu trójkolorowym wzorem w nieforemne kształty.

 – Wykonanie malowania maskującego ma na celu po pierwsze utrudnienie nanoszenia napisów i bazgrołów (na trójkolorowym podłożu trudniej będzie wykonać dobrze widoczne bazgroły) po drugie zmniejszenie widoczności ewentualnych nielegalnych napisów. Ponadto do wykonania malowania maskującego fortu, zamierzamy zaprosić mieszkańców, tak aby osobiście zaangażowali się w ochronę fortu przed bazgrołami. W okresie wiosennym (kwiecień/maj) planowane jest zorganizowanie wspólnego z mieszkańcami wykonania malowania maskującego fortu. Wtedy istniejące obecnie bazgroły zostaną zamalowane – wyjaśnia ZBK.
Dodatkowo  opracowany został projekt wykonania monitoringu i oświetlenia terenu fortu. Planowane jest włączenie monitoringu do sieci monitoringu miejskiego. Projekt jest obecnie na etapie uzyskiwania niezbędnych pozwoleń.

Fort nr 48a „Mistrzejowice” jest częścią Twierdzy Kraków, XIX-wiecznych austriackich fortyfikacji otaczających miasto. Obiekt stanowi własność Gminy Miejskiej Kraków i jest wpisany do rejestru zabytków. Remont został dofinansowany przez Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa.

W 2021 r., czyli w setną rocznicę śmierci projektanta fortu – Emila Gołogórskiego – na zlecenie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie rozpoczęły się prace remontowe w obrębie bloku koszarowo-bojowego oraz bloku obrony wjazdu. Prace zaplanowano na trzy lata (2021-2023). Ich celem było zabezpieczenie obiektów kubaturowych Fortu 48a Mistrzejowice przed niszczeniem zabytkowej substancji oraz poprawa bezpieczeństwa ich użytkowania.

Oprócz podstawowych prac konserwacyjnych we wnętrzu koszar wykonano m.in. izolację stropodachu, remont konserwatorski elewacji, zamontowano kraty w oknach, a także pomosty i barierki wzdłuż ławki strzeleckiej. Udrożniono i częściowo odtworzono również system odwodnienia fortu.

fot. ZBK w Krakowie

Patrycja Bliska 

7 KOMENTARZE

Najnowsze

Co w Krakowie