Szaleństwo! Na ten kierunek studiów najtrudniej się dostać

Ponad 16 osób na jedno miejsce – tylu kandydatów chciałoby studiować japonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Łącznie na tą uczelnię aplikacje złożyło 29470 kandydatów, a miejsc jest 11563.

– Najważniejszą zmianą w porównaniu z poprzednimi naborami jest to, że w tegorocznej rekrutacji uwzględniany jest tylko wynik z matury zdanej na poziomie rozszerzonym lub rozszerzonej dwujęzycznej – informował, otwierając 4 czerwca rekrutację, Piotr Szumliński, dyrektor Centrum Wsparcia Dydaktyki UJ.

Dzisiaj można już wskazać kierunki, które cieszą się wśród kandydatów największym zainteresowaniem w tegorocznym naborze.

„Najwięcej kandydatów zarejestrowało się na psychologię wykładaną na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej – 1799 osób, które walczą o 220 miejsc. Od lat niezmiernie popularnym kierunkiem pozostaje także prawo – aplikacje złożyło 1682 kandydatów (przygotowano 400 miejsc). Z kolei psychologię na Wydziale Filozoficznym studiować chce 1160 osób. Kierunek lekarski wybrały 1134 osoby. Kolejne najbardziej popularne studia to: filologia angielska, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, zarządzanie kulturą i mediami, informatyka, zarządzanie – firmą, personelem, międzynarodowe i farmacja” – informuje UJ.

Studia, które przyciągają największą liczbę osób nie zawsze pokrywają się z listą kierunków, na których o jedno miejsce ubiegało się najwięcej kandydatów. W obecnym naborze, tak jak i w ubiegłym roku, najtrudniejsze zadanie miały przed sobą osoby, które zainteresowane były studiowaniem japonistyki. O 28 miejsc walczyło tam aż 456 kandydatów, co daje wynik ponad 16 osób na miejsce.

„Niewiele łatwiej mieli kandydaci starający się o przyjęcie na ekonomię, gdzie o miejsce rywalizowało ponad 12 osób. Równie trudno było się dostać na kierunek finanse, bankowość, ubezpieczenia (12 osób na miejsce), filologię szwedzką (10.75 os./miejsce), filologię angielską (9.83 os/miejsce). Dalsze miejsca zajęły: psychologia, zarządzanie – firmą, personelem, międzynarodowe, filologia hiszpańska, dziennikarstwo i komunikacja społeczna” – informuje UJ.

Kolejna, lipcowa rejestracja dla jednolitych studiów magisterskich i pierwszego stopnia, dla których ustalony górny limit przyjęć nie zostanie wypełniony w naborze podstawowym, będzie uruchamiana już pod koniec tego tygodnia lub z początkiem przyszłego i potrwa do 21 lipca (rejestracja dla kandydatów posiadających matury zagraniczne inne niż IB lub EB zakończy się 19 lipca).

ip

Zobacz także