Szczepienia dla dzieci za 160 tysięcy złotych

160 tysięcy złotych – tyle budżet Krakowa będą kosztować „bezpłatne” szczepienia przeciwko meningokokom i pneumokokom najmłodszych. Dzieci, które chodzą do żłobków i przedszkoli, mogą skorzystać ze szczepień na koszt miasta.

Programem szczepień przeciw pneumokokom mogą być objęte dzieci do 3 lat, które uczęszczają w Krakowie do żłobków i przedszkoli. Z kolei program zakażeń meningokokowych jest adresowany do dzieci w wieku od 12 do 24 miesięcy (dziecko nie musi uczęszczać do żłobka czy przedszkola). Dzieci powinny mieć miejsce zamieszkania na terenie Krakowa.

Program jest realizowany przez:

1) Falck Medycyna Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 4-6, tel. (12) 630 49 28.

2) Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Św. Ludwika w Krakowie, ul. Strzelecka 2, informacja i rejestracja do szczepień: (12) 430-34-72.

3) Comarch Healthcare S.A., ul. Prof. Życzkowskiego 29, tel. (12) 376 31 31.

4) NZOZ Praktyka Grupowa Lekarzy Rodzinnych, ul. Bocheńska 4, tel. (12) 430 57 73 lub (12) 430 14 00.

Ostatecznej kwalifikacji do szczepienia dziecka dokonuje lekarz. Rodzice lub opiekunowie dzieci powinni ustalić telefonicznie termin szczepienia, zgłaszając się do szczepienia z „książeczkami zdrowia i szczepień dziecka”. Niezbędny będzie dokument potwierdzający tożsamość dziecka (oświadczenie rodzica) wraz z Nr PESEL (datą urodzenia), wskazaniem miejsca zamieszkania oraz zawarta umowa o korzystanie z usług żłobka lub przedszkola (do wglądu) lub zaświadczenie o korzystaniu z usług żłobka lub przedszkola.

Decyduje kolejność zgłoszeń dzieci, do wyczerpania ilości szczepionek w danym roku realizacji Programu. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Referatem Biura Zdrowia ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, al. Powstania Warszawskiego 10, IV piętro, pokój Nr 404/411, 31-549 Kraków, tel. (12) 616-94-92.

(ip)

fot. ZaldyImg via Foter.com

Najnowsze

Co w Krakowie