Kto i za ile wykona dokumentację skrzyżowania w Krzyszkowicach

Sześć ofert wpłynęło na przetarg, który wyłoni wykonawcę dokumentacji projektowej dla przebudowy skrzyżowania na „zakopiance”. w Krzyszkowicach. Najtaniej – za niespełna 600 tys. złotych – projekty chce wykonać krakowska spółka Sweco Engineering. Najdroższa oferta mówi o cenie trzykrotnie wyższej. Przebudowie w Krzyszkowicach powstanie dwupoziomowe, bezkolizyjne skrzyżowanie.

– W poniedziałek 4 maja 2020 r. otworzone zostały oferty przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania DK7 z drogami: powiatową i gminną ,w miejscowości Krzyszkowice. Oferty złożyło sześciu wykonawców – informuje Iwona Mikrut z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Ogromne różnice cen

Na przygotowanie dokumentacji GDDKiA zarezerwowała 1,72 mln złotych. Tylko jedna z ofert przekracza tą kwotę-Mosty Katowice chcą blisko 1,9 mln złotych.

Najtańsza firma – krakowska spółka Sweco Engineering – deklaruje wykonanie zlecenia za 596,4 tys. złotych. Dwie kolejne oferty mówią o cenie ponad 900 tys. zł. Jedna cena to 1,07 mln zł, a kolejna – 1,55 mln złotych.

– Wykonawca wyłoniony w przetargu będzie musiał przygotować: kompleksową dokumentację projektową, uzyskać niezbędne opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne włącznie z decyzją o zezwoleniu na realizację (ZRID). Jego zadaniem będzie także przygotowanie dokumentacji przetargowej i udzielanie odpowiedzi na pytania wykonawców na etapie procedury przetargowej na realizację inwestycji oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją przedsięwzięcia w czasie prowadzenia robót budowlanych. Okres dokumentacyjny wraz z uzyskaniem decyzji ZRID może trwać 22 miesiące – wylicza warunki kontraktu Iwona Mikrut.

Skrzyżowanie po przebudowie

Przewiduje się rozbudowę istniejącego układu komunikacyjnego m.in. poprzez budowę odcinków dróg samorządowych w nowym śladzie, likwidację pasa do skrętu w lewo z drogi krajowej na drogę powiatową, zamknięcie pasa środkowego rozdzielającego dwie jezdnie DK7 oraz likwidację przejścia dla pieszych przez DK7.

Wstępnie zaprojektowano nowe połączenie drogi powiatowej i drogi gminnej z zakopianką, obsługujące tylko relacje skrętu wprawo, dodatkowo wyposażone w pasy wyłączania i włączania do DK7. Drogę powiatową w skorygowanym przebiegu planuje się prowadzić w murach oporowych zmiennej wysokości, a na odcinku pod DK7 w tunelu, w którym powstanie także w chodnik dla pieszych.

Wybudowanie układu drogowego dwupoziomowego w miejsce jednopoziomowego w Krzyszkowicach przyczyni się do poprawy: – bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, zarówno kierowców jak i pieszych poprzez minimalizacje punktów kolizji,
– płynności ruchu i skrócenia czasu przejazdu użytkowników dróg wchodzących w zakres inwestycji,
– jakości powietrza przez zmniejszenie emisji spalin po upłynnieniu ruchu.

GS

Najnowsze

Co w Krakowie