Szlachetna Paczka szuka wolontariuszy. W Małopolsce brakuje ponad 900 chętnych

Szlachetna Paczka i Akademia Przyszłości pilnie poszukują wolontariuszy w województwie małopolskim! Brakuje ponad 900 osób. – Jeżeli nie uda się zrekrutować brakującej liczby wolontariuszy, skala pomocy Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości na terenie województwa małopolskiego będzie w tym roku zdecydowanie mniejsza – alarmują organizatorzy popularnej akcji charytatywnej.

Z obecną liczbą wolontariuszy Szlachetna Paczka może dotrzeć jedynie do 707 rodzin z województwa małopolskiego, to o 1 224 mniej niż w poprzednim roku. Skala pomocy może być w tym roku zdecydowanie mniejsza także w Akademii Przyszłości. Jeżeli nie uda się zrekrutować brakującej liczby wolontariuszy, wsparciem zostanie objętych o 188 mniej dzieci w porównaniu do poprzedniej edycji.

To już ostatni moment, by zgłosić się do wolontariatu. Można to zrobić za pośrednictwem strony www.superw.pl.

Organizatorzy Szlachetnej paczki i Akademii Przyszłości przytaczają przykładowe historie osób, które wymagają pomocy…

Pani Krystyna jest osobą w podeszłym wieku, mieszka sama. Po wylewie jest stan zdrowia znacznie się pogorszył. Gdy wybuchła pandemia, z obawy przed zakażeniem prawie nie wychodziła z mieszkania. Mimo to zachorowała, a COVID-19 osłabił ją tak bardzo, że wymaga całodobowej opieki. Na szczęście mogła liczyć na pomoc córki, która zrezygnowała z pracy, by być przy niej – każdego dnia. W tym momencie jedynym źródłem utrzymania jest dla kobiet renta pani Krystyny. Obie panie wymagają pomocy i wsparcia, ich sytuacja jest bardzo trudna.

Oliwier ma 12 lat. Pasjonuje się prehistorią i konstrukcją budynków. Jest bardzo dobrym uczniem – gdy zaciekawił się mitologią, potrafił doczytywać o niej przez kilka dni, poza lekcjami. Mimo to ma bardzo niską samoocenę. Gdy ma opisać siebie, mówi „śmieszny”, a na pytanie o największe marzenie odpowiada: „żeby ludzie mnie szanowali”. Lekcje w trybie zdalnym nie tylko odebrały mu zapał do nauki, ale także podkopały wiarę w siebie. Przy każdej okazji koledzy naśmiewali się z niego, jego pokoju czy krzyków młodszej siostry z niepełnosprawnością, które dobiegały zza ściany.
Dzieci, które w siebie nie wierzą, wchodzą w nowy rok szkolny z dodatkowym bagażem trudnych emocji po miesiącach nauki zdalnej. Rodziny nie wiedzą, czy uda im się przetrwać zimę, kiedy pieniędzy nie wystarcza nawet na jedzenie, nie mówiąc o odłożeniu na opał. Właśnie takie osoby chce objąć wsparciem Szlachetna Paczka i Akademia Przyszłości.

Organizatorzy tych akcji alarmują również, że dobroczynność może znaleźć się w kryzysie – taki wniosek płynie z nowego Raportu o Obojętnieniu przygotowanego przez Szlachetną Paczkę. Ponad 40% organizacji społecznych zawiesiło swoje działania sprzed pandemii. W wielu z nich brakuje wolontariuszy. Szycie maseczek, robienie zakupów seniorom, rozwożenie obiadów medykom, wyprowadzanie psów sąsiadom – na początku pandemii wielu z nas przejęło się losem potrzebujących. To był nasz zryw, narodowe powstanie przeciw lękowi i bierności. Jak każdy zryw i ten był jednak krótkotrwały. Przez zmęczenie, niepewność, ograniczony czas czy fundusze Polacy obojętnieją na potrzeby najsłabszych.

(red)

Najnowsze

Co w Krakowie