SZOK! Samochód utonął w… pyle w centrum Krakowa

To wydaje się niemożliwe! Tylko na jednym fragmencie ulicy w Krakowie zalegają tysiące kilogramów zanieczyszczeń! Pod jednym z aut znajdowała się tak gruba warstwa pyłów, że sięgała podłogi samochodu i szczelnie wypełniała przestrzeń między kołami.

Od 25 kwietnia na 1-kilometrowym odcinku ul. Lea (od ul. Kijowskiej do placu Inwalidów) trwa pilotażowy program oczyszczania ulicy Lea. W każdy wtorek i środę od godz. 20.00 do godz. 22.00 obowiązuje zakaz parkowania po jednej ze stron ulicy – we wtorki lewa strona (zgodnie z kierunkiem jazdy), a w środy prawa strona. Dzięki takiej organizacji ruchu zamiatarki mogą dokładnie wyczyścić ten odcinek ulicy na całej jej szerokości – bez tej zmiany samochody parkujące wzdłuż ulicy uniemożliwiają dokładne oczyszczenie jezdni przy krawężnikach.

– Zdecydowana większość zmotoryzowanych mieszkańców ul. Lea wzięła sobie do serca prośby i apele o nieparkowanie swoich aut na dwie godziny w określone dni i umożliwienie zamiatarkom MPO Kraków skutecznego oczyszczania swojej ulicy – mówi Piotr Odorczuk z MPO w Krakowie.

I widać pierwsze efekty tego programu. Podczas pierwszych dwóch dni (25 i 26 kwietnia) zamiatarki zebrały 2000 kg zanieczyszczeń. W liczbach widać, że program oczyszczania naprzemiennego jest skuteczny i radykalnie niweluje poziom zanieczyszczeń. Tyle z tego samego odcinka zbierały zamiatarki w kolejne dni:
-> 25-26 kwietnia – 2000 kg
-> 2-3 maja – 1140 kg
-> 9-10 maja – 315 kg
-> 16-17 maja – 660 kg (na fragmencie ulicy Lea ruszył remont i wymiana płyt chodnikowych – stąd większa ilość zanieczyszczeń)

Trudny do uwierzenia rekord padł podczas ostatniej akcji oczyszczania (16-17 maja). Parkujące przy ul. Lea od ponad 3 lat auto zostało odholowane i okazało się, że znajdująca się pod nim gruba warstwa zanieczyszczeń sięgała podłogi samochodu i szczelnie wypełniała przestrzeń między kołami. Pracownicy MPO Kraków musieli łopatami ładować brud do pojazdu wywożącego. Łącznie tylko pod tym jednym autem było 120 kg zanieczyszczeń.

Dziękujemy mieszkańcom ulicy Lea za zrozumienie i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego – dzięki temu możemy skutecznie oczyścić ulicę i przyczynić się do poprawy komfortu i jakości życia w mieście.

(ip)

fot. Zetpe0202 / wikimedia

Najnowsze

Co w Krakowie