Szpital Jana Pawła II wykonał pierwszy przeszczep płuc

W połowie czerwca po raz pierwszy wykonano przeszczepienie płuc w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II . To pierwszy ośrodek przeszczepienia płuc w Małopolsce. Dwa tygodnie po operacji pacjentka, 40-letnia pani Małgorzata, czuje się dobrze.

Pacjentką jest 40-letnia kobieta z chorobą śródmiąższową płuc, w wyniku której doszło do nieodwracalnego zwłóknienia narządu. Od kilku lat zmagała się z trudnościami w oddychaniu. Najmniejszy wysiłek stanowił bardzo dużą trudność. Pod koniec maja została w trybie pilnym hospitalizowana w Oddziale Chorób Śródmiąższowych Płuc i Transplantologii. Zespół kierowany przez dr. n.med. Mirosława Nęckiego przeprowadził badania, ustalił ciężki stopień zaawansowania choroby i zakwalifikował do przeszczepienia płuc, jako zabiegu ratującego jej życie.

– Po otrzymaniu informacji z Centrum Koordynacyjnego Poltransplant, że jest potencjalny dawca, który na podstawie szeregu badań obrazowych i biochemicznych jest optymalny dla naszej pacjentki, nastąpiła akceptacja, która zawsze odbywa się zespołowo, czyli w zespole kardiochirurga, pulmonologa i anestezjologa – mówi transplantolog kliniczny i kardiochirurg dr hab. n. med. Jacek Piątek, zastępca kierownika Oddziału Klinicznego Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii.

Pierwszym etapem operacji było pobranie narządu od dawcy i jego transport do krakowskiego szpitala. Pomocy w tym zakresie udzielili wojskowi z 8 Bazy Lotnictwa Transportowego w Krakowie. Następnie przeprowadzono zabieg przeszczepienia obu płuc na sali operacyjnej Oddziału Klinicznego Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii. Zabieg, który należy do wymagających technicznie, okazał się wyjątkowo skomplikowany, z uwagi na obustronne masywne zrosty w jamach opłucnowych, które spowodowały trudności anatomiczne w przeprowadzeniu operacji. Operacja trwała 14 godzin i zakończyła się sukcesem.

fot. Szpital Jana Pawła 2

– Po operacji pacjentka została przeniesiona do I Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, gdzie dzięki wspólnej pracy zespołu lekarskiego (anestezjolog, pulmonolog), pielęgniarskiego i fizjoterapeutycznego, została wybudzona już w drugiej dobie pooperacyjnej i mogła oddychać w pełni własnymi, nowymi płucami bez konieczności wspomagania respiratorem – dodaje prof. Jacek Piątek.

– W czasie pobytu na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii wdrożono m.in. leczenie immunosupresyjne, mające na celu zapobieganie odrzuceniu przeszczepionego narządu oraz rozpoczęto intensywną rehabilitację. Dla wielu osób przeszczep płuc jest to jedyny ratunek i szansa na wydłużenie życia – mówi dr n. med. Mirosław Nęcki, specjalista transplantologii klinicznej, chorób płuc i chorób wewnętrznych, kierownik Oddziału Śródmiąższowych Płuc i Transplantologii

Jak podkreśla lek. Grzegorz Fitas, dyrektor Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jana Pawła II, transplantacja płuc jest operacją, która dla niektórych pacjentów jest jedynym sposobem na życie i jest wykonywana w niewielu ośrodkach w Polsce.

– Ważne jest, byśmy jako społeczeństwo wyrażali wolę, by w razie śmierci człowieka można było wykorzystać jego organy do ratowania życia innym ludziom. Cieszę się, że pacjentka czuje się coraz lepiej. To dzięki temu, że tak wspaniały zespół doświadczonych lekarzy przeszczepiających płuca transplantologów wykonał ten trudny i skomplikowany zabieg. Trzeba tu również docenić ogromny wysiłek całego zespołu, który współpracował przy przeszczepie oraz bezpośrednio po nim: anestezjologów, perfuzjonistkę, zespół pielęgniarski oraz zespół fizjoterapeutów. To bardzo skomplikowany proces, ale jako szpital mamy wieloletnie doświadczenie w operacjach transplantacji serca, więc tym łatwiej jest nam przeprowadzać procedurę przeszczepienia płuc – mówi Grzegorz Fitas.

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II na początku kwietnia 2023 roku podpisał umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na finansowanie zabiegów transplantacji płuc. W grudniu 2022 roku szpital otrzymał pozwolenie Ministra Zdrowia na przechowywanie i przeszczepianie płuc pobranych od zmarłych dawców. Dotychczas w Polsce tylko w pięciu miastach wykonywane były takie operacje: w Gdańsku, Szczecinie, Poznaniu, Warszawie i Zabrzu.

(JS)

Najnowsze

Co w Krakowie