Szukasz pracy? Miasto zachęca do współpracy

Gminny Komisarz Spisowy w Krakowie ogłasza otwarty nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do Narodowego Spisu Powszechnego. Termin składania ofert upływa 9 lutego.

Prace spisowe wykonywane przez rachmistrzów będą prowadzone w okresie od 1 kwietnia do 30 września 2021 r.

Kto może zostać rachmistrzem?

 • osoba pełnoletnia
 • ciesząca się nieposzlakowaną opinią
 • posiadająca co najmniej średnie wykształcenie
 • posługująca się językiem polskim w mowie i w piśmie
 • nieskazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Co powinno zawierać zgłoszenie kandydatury?

Wypełniony druk zgłoszenia zawierający:

 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • datę urodzenia,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • oświadczenie o wykształceniu, niekaralności i przetwarzaniu danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Gdzie można zgłaszać kandydatury na rachmistrzów?

Dokumenty można składać w następujący sposób:

 • w placówkach Urzędu Miasta Krakowa w kopercie z dopiskiem „Rekrutacja NSP 2021 – Wydział Spraw Administracyjnych”
 • przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Spraw Administracyjnych, al. Powstania Warszawskiego 10, 31-541 Kraków
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: na skrzynkę e-mailową urzędu (nsp2021@um.krakow.pl) lub poprzez platformę ePUAP
 • za pośrednictwem usługi InPost- Urząd24.

Zgłoszenia niekompletne lub po terminie nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Co będzie należało do głównych zadań rachmistrza spisowego?

 1. przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19 z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego z zainstalowaną aplikacją formularzową
 2. zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej
 3. przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie (np. w przypadku rezygnacji, zachorowań itp.) lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone

Kandydat na rachmistrza spisowego zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, po którego ukończeniu może przystąpić do egzaminu końcowego.

Dodatkowe pytania dotyczące naboru można skierować także drogą mailową na adres:nsp2021@um.krakow.pl.

Dodatkowe informacje o naborze dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej. Więcej informacji o Narodowym Spisie Powszechnym na stronie internetowej spis.gov.pl.

jk, krakow.pl

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Najnowsze

Co w Krakowie