Szybsza odprawa dzieci na krakowskim lotnisku (video)

Od wczoraj (15 lutego 2021) z automatycznych bramek ABC służących do odprawy może skorzystać więcej osób. Teraz z bramek ABC mogą skorzystać też dzieci od 12. roku życia, które maja co najmniej 140 centymetrów wzrostu. Ułatwienie to zostało wprowadzone przy przylotach do Krakowa.

Obecnie na krakowskim lotnisku  strefie przylotów zainstalowanych jest pięć. automatycznych bramek ABC. W bramkach  mogą odprawiać się wyłącznie obywatele państw Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej oraz Szwajcarii, którzy ukończyli 12 rok życia, posługujący się biometrycznym paszportem. Z bramek mogą korzystać także obywatele Polski posiadający biometryczny dowód osobisty.

Pasażer odprawiający się w bramce ABC w pierwszej kolejności skanuje swój dokument, przykładając go do czytnika. Po otwarciu drzwi wejściowych, podróżny musi wejść do środka. Następuje proces sprawdzenia i weryfikacji biometrycznej. Automatycznie porównywane są wizerunek twarzy, odciski palców i potwierdzane, czy osoba przedstawiająca dokument do odprawy jest jego właścicielem.

Dzięki weryfikacji danych biometrycznych bramka ABC wyklucza możliwość posłużenia się podrobionym, przerobionym lub cudzym dokumentem. Bramki ABC są połączone z bazami danych, które obsługuje Straż Graniczna. Pozwala to wykryć m.in. czy podróżny widnieje w bazach danych np. jako osoba poszukiwana lub osoba, która stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego. Po pozytywnej weryfikacji otwierają się drzwi wyjściowe i pasażer może opuścić bramkę. W przypadku konieczności wykonania dodatkowych czynności i szczegółowych sprawdzeń, podróżny jest kierowany na drugą linię kontroli.

Kontrole za pomocą bramek biometrycznych trwają z reguły kilkanaście sekund. O tym jak w praktyce działają bramki ABC można zobaczyć na materiale przygotowanym przez Komendę Główną Straży Granicznej. 

 

 

 

Najnowsze

Co w Krakowie