Tak będzie wyglądało nowe Muzeum Inżynierii Miejskiej – ogłoszono wyniki konkursu

MIM ogłasza zwycięzcę konkursu na koncepcję wystawy stałej /fot. Tomasz Cichocki

Projekt krakowskiej pracowni Koza Nostra Studio oraz Stellar Fireworsk zwyciężył w konkursie na koncepcję wystawy stałej w Muzeum Inżynierii Miejskiej.

W związku z planowanym na 2021 rok zakończeniem remontu siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej
przy ul. św. Wawrzyńca, muzeum ogłosiło konkurs na opracowanie koncepcji scenariuszowej i aranżacyjnej wystawy stałej

Tematyka nowej wystawy obejmie wielowarstwowo ujętą inżynierię miejską, tkankę o złożonej
strukturze, w której współdziałają dziedziny takie jak m.in.: gazownictwo, ciepłownictwo,
drogownictwo, a także ekologia, komunikowanie się, czy bezpieczeństwo.

Wystawa, koncentrując się na niedostrzegalnych na co dzień przez mieszkańców aspektach inżynierii miejskiej, ma pokazać, jak skomplikowanym organizmem jest współczesne miasto. Punktem wyjścia wystawy ma być człowiek i otaczająca go metropolia, a przedstawiony na ekspozycji rozwój miasta będzie uwzględniać walory historyczne i teraźniejsze, a także jak będzie odnosić się do przyszłości oraz nowych potencjalnych rozwiązań.
W spotkaniu podczas którego zostały ogłoszone wyniki konkursu wzięli udział Katarzyna Olesiak,
dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego,  Piotr Gój, dyrektor Muzeum Inżynierii
Miejskiej, Piotr Lewicki, przewodniczący sądu konkursowego a także Katarzyna Łaput, sekretarz sądu
konkursowego.

Zwycięzca konkursu ma pięć miesięcy na przygotowanie dokumentacji projektowej, na podstawie
której zostanie ogłoszony przetarg na realizację wystawy.

Konkurs współfinansowany ze środków Unii Europejskiej jest częścią projektu o nazwie: Program
Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 8.1 oś priorytetowa VIII Ochrona
dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

zdjęcia Tomasz Cichocki, materiały prasowe Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie 

 

 

 

 

Zobacz także