Tak ma wyglądać park przy ulicy Podchorążych (WIZUALIZACJE)

Ukrycie parkingu pod ziemią, uwzględnienie zbiornika wodnego, nowych nasadzeń roślin i ścieżek, a także zlikwidowanie ogrodzenia to propozycje projektantów dotyczące planowanego parku na terenie należącym do Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej przy ulicy Podchorążych 1. Do 2026 roku powstanie park o powierzchni prawie 1,5 hektara. Teren będzie łączył się z oddanym w 2015 roku parkiem Ogrody Łobzów. Łącznie parki utworzą prawie 3 hektary ogólnodostępnego, zielonego terenu dla mieszkańców.

W 2022 roku Politechnika Krakowska we współpracy z krakowskim oddziałem SARP ogłosiła wyniki konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji zagospodarowania przedpola Pałacu w Łobzowie przy ul. Podchorążych w Krakowie, obecnej siedziby Wydziału Architektury PK. Jury konkursowe, pod przewodnictwem dziekan Wydziału Architektury PK Magdaleny Kozień-Woźniak, przyznało I miejsce zespołowi projektantów pracowni Wojciech Sumlet Architektura.

Zwycięski projekt nie spotkał się jednak aprobatą konserwatora zabytków, w związku z czym projektanci przygotowali nowe rozwiązania.

Chcemy wydobyć pewne warstwy historyczne związane z różnymi fazami przebudowy tej przestrzeni, a równocześnie nadać temu charakter adekwatny do obecnych czasów – mówił architekt Wojciech Sumlet, właściciel pracowni HSA, która przygotowała projekt. – Przewidzieliśmy zbiornik wodny, który jest świadectwem dawnych zbiorników, które tam się znajdowały. Istotną rolę odgrywa ścieżka historyczna, po prawej stronie, która prowadzi do dawnego wejścia do pałacu królewskiego. Przewidujemy dużo nasadzeń, m.in. różaneczniki królewskie w gatunkach Kazimierz Wielki, Łokietek i Królowa Bona – wyliczał projektant.

Aby park powstał, Politechnika Krakowska musi przekazać, lub wydzierżawić teren miastu. Jeśli wszystko się uda, przekazanie wraz z pozwoleniem na budowę planowane jest w lecie tego roku. Kolejnym krokiem będzie przetarg na realizację. – Miasto podpisze z Politechniką Krakowską umowę przejęcia tego terenu za symboliczną kwotę, natomiast pieniądze na inwestycję będą pochodziły ze środków miasta – tłumaczył radny  Grzegorz Stawowy.

Pozwolenie na budowę powinno być w wakacje 2024 roku, a więc w 2025 można by rozpocząć realizację nowego parku. -Zakładam, że jeśli około wakacji tego roku będzie wydane pozwolenie na budowę, to jest możliwość wprowadzenia tego zadania do budżetu na rok 2025. To będzie prawdopodobnie inwestycja dwuletnia, więc w 2026 roku mieszkańcy powinni wejść do nowego parku – mówi radny Grzegorz Stawowy

Nowością względem projektu z 2022 roku jest  umieszczenie miejsc parkingowych pod ziemią. Samochody zostaną przekierowane na poziom -1 od strony stadionu WKS Wawel, przy czym część parkingu pozostanie odkryta. Zdaniem projektantów, taka koncepcja przyczyni się m.in. do obniżenia kosztów oraz uniknięcia konieczności instalowania systemów, które byłyby niezbędne w przypadku całkowitego schowania obiektu pod ziemią. Efektem tego będzie również usunięcie pojazdów z malowniczego parku reprezentacyjnego. – Cała przestrzeń frontowa, od ulicy Podchorążych, zostanie udostępniona pieszym, eliminując tym samym obecność pojazdów – wyjaśniał Wojciech Sumlet.

fot. HSA Architektura

Jarek Strzeboński 

2 KOMENTARZE

Najnowsze

Co w Krakowie