Tego jeszcze w Krakowie nie było! Pracę w biurowcu rozpoczęły… pszczoły!

W budynkach Bronowice Business Center zaczęło pracę… 225 tysięcy nowych pracowników! To pierwszy kompleks biurowców w Krakowie, który dołączył do projektu gminy „Pasieka Kraków”. Oficjalne otwarcie pasieki odbędzie się 3 lipca.

„Pasieka Kraków” to projekt gminy, którego celem jest nie tylko zadomowienie się pszczół w mieście, ale także szerzenie wiedzy na temat tych pracowitych owadów oraz ich znaczenia dla ludzi. Do projektu „Pasieka Kraków” przystąpiło już kilka budynków, ale pierwszym budynkiem biurowym przyjaznym dla pszczół jest budynek w kompleksie biurowym Bronowice Business Center (ul. Jasnogórska 9-11) należącym do Mix Group. Pszczoły wprowadziły się do pasieki na początku czerwca, a jej oficjalne otwarcie, na które zaproszenie przyjęły władze miasta, odbędzie się 3 lipca o godzinie 11:30.

Podczas otwarcia będzie można zobaczyć 5 uli i pracujące w nich pszczoły, a także spotkać się z pszczelarzem, który opiekuje się pasieką na dachu Bronowice Business Center.

Projekt „Pasieka Kraków” funkcjonuje w przestrzeni miasta od prawie roku. W tym czasie poza kolejnymi miejscami, w których pojawiały się pasieki (aktualnie jest ich dziewięć) przeprowadzono szereg spotkań i szkoleń, w tym warsztatów dla dzieci, które miały na celu szerzenie idei zapraszania pszczół do miast, a także zachęcenie mieszkańców do sadzenia na działkach i w przydomowych ogródkach, a nawet na balkonach, roślin przyjaznych pszczołom.

Każda pasieka, która powstaje na dachu krakowskiego budynku i zapewnia dom pszczołom, znajduje się pod stałą opiekę pszczelarza ze Zrzeszenia Pszczelarzy Krakowskich. Jest również małą fabryką miodu. Zarówno pracownicy Mix Group, jak i firm wynajmujących biura w budynkach BBC już czekają na pierwsze miodobranie. Miód zebrany z pasiek należących do projektu służy promocji miasta, zarówno wśród jego mieszkańców, jak i poza nim. Jego część otrzymują firmy, które zaprosiły pszczoły na swoje dachy.

Pszczoły w liczbach

  • Jak podaje Greenpeace, aż 75% naszego pożywienia stanowią produkty, które powstają z roślin zapylanych przez pszczoły.
  • 5 uli, które stanowi pasiekę na dachu kompleksu Bronowice Business Center to aż 225 000 pszczół.
  • Liczba rodzin pszczelich w Polsce to około 1,55 miliona — dane PIW

(ip)

fot. materiały prasowe

Najnowsze

Co w Krakowie