To już pewne. Będzie opóźnienie przebudowy Kościuszki i Zwierzynieckiej

Remont ulic Zwierzynieckiej i Kościuszki miał zakończyć się z końcem sierpnia 2024 roku. Jak ustaliła redakcja KRKnews.pl jest to mało prawdopodobne. Wykonawca remontu zwrócił się bowiem do Zarządu Dróg Miasta Krakowa z wnioskiem o wydłużenie terminu. To oznacza, że inwestycja nie zostanie zakończona w terminie. Zatem kiedy? Tego jeszcze nie wiadomo.

Trwa przebudowa ulic Kościuszki i Zwierzynieckiej. Remont rozpoczął się w sierpniu ubiegłego roku i zgodnie z harmonogramem miał zakończyć się po 12 miesiącach. Na cztery miesiące przed zakończeniem prac na niektórych odcinkach ulic nie widać dużych postępów. Pomimo, że udało się ułożyć nowe torowisko w rejonie pętli Salwator na ul. Kościuszki, Jubilatu na ul. Zwierzynieckiej oraz w rejonie Filharmonii, to wciąż są jednak miejsca, gdzie można zobaczyć stare szyny tramwajowe i zniszczony asfalt.

Poprosiliśmy o komentarz w tej sprawie ZDMK. Zapytaliśmy, czy sierpniowy termin zakończenia remontu i oddania ulic do ruchu jest realny. Niestety, nie mamy dobrych wieści. Jak mówi Krzysztof Wojdowski, rzecznik prasowy ZDMK, wykonawca remontu, firma ZUE, złożył wniosek o wydłużenie terminu końca remontu.

„Wykonawca zwrócił się do nas z wnioskiem o aneks terminowy. Wskazuje, że w trakcie prac nastąpiły niezależne od niego czynniki, tj. utrudnienia i okoliczności wpływające na tempo realizacji prac, a co za tym idzie na termin zakończenia inwestycji. Są to m.in. kwestie niskich temperatur, wykonanie na podstawie protokołu konieczności bypassu na magistrali wodociągowej fi 800 umożliwiającego realizację prac na drugiej części mostu na Rudawie, konieczność wykonania dodatkowych robót budowlanych wykraczających poza przedmiot umowy, tj. dodatkowy odcinek sieci ciepłowniczej, oraz większy zakres przyłączy kanalizacji opadowej” – mówi z rozmowy z KRKnews.pl Krzysztof Wojdowski z ZDMK.

Rzecznik ZDMK podkreśla, że wniosek jest analizowany. „Po zakończeniu analizy będziemy mogli wskazać nową datę zakończenia prac. Jednocześnie zwracam uwagę, że poszczególne odcinki będą oddawane do użytkowania niezwłocznie po uzyskaniu przejezdności” – podkreśla rzecznik miejskiej jednostki.

W ramach remontu ulicy Kościuszki, a także ul. Zwierzynieckiej, zaplanowano m.in. wymianę torowiska, odnowienie chodników oraz kompleksową modernizację wszystkich sieci podziemnych. Dodatkowo wyremontowany zostanie mostek nad Rudawą oraz pętla tramwajowa „Salwator”.

Wykonawcą jest firma ZUE. Zgodnie z umową, podpisaną z miastem, inwestycję zrealizuje za 94 mln zł. Ukończenie remontu zaplanowane jest na koniec sierpnia.

Jarek Strzeboński 

Najnowsze

Co w Krakowie