Czy to koniec Delikatesów Alma?

Pierwszym sygnałem dla kupujących, że źle się dzieje w Delikatesach Alma, było wprowadzenie płatnych torebek. Chyba ostatniego luksusu w tej sieci. Później zaczęły się półki z jednym rodzajem produktu, albo w ogóle puste miejsca. I od razu rodzi się pytanie, co z kondycją krakowskiej Almy? Kiedyś była synonimem luksusu, sklepem dla dobrze zarabiającej klasy średniej. W Almie można było kupić to czego nie oferowały dyskonty. A teraz?

W pierwszym kwartale 2016 roku przychody firmy spadły do 367,8 mln (z 398 mln w latach poprzednich). Wydawać się mogło, że kłopoty które dopadły sieć handlową, są tylko przejściowe. Alma Market ograniczyła plany inwestycyjne na ten rok, założyła zmniejszenie powierzchni handlowej i rozpoczęła restrukturyzacje zatrudnienia, żeby zwiększyć rentowność sprzedaży w przeliczeniu na metr kwadratowy. Zaplanowano też otwarcie sklepów franczyzowych pod nazwą Alma Smart – czyli sieci mniejszych sklepów o powierzchni od 200 do 450 metrów kwadratowych, zlokalizowanych w centrach miast i osiedlach mieszkaniowych.

Alma Market
Alma Market

Spółka ostrzegała już swoich akcjonariuszy w sprawozdaniu za 2015 rok:
Inwestorzy zamierzający nabyć lub posiadający akcje Alma Market powinni mieć na uwadze wysoki poziom ryzyka, który jest związany z działalnością spółki oraz specyfiką rynku, na którym ona działa. Powinni też uwzględnić poziom straty, który spółka wykazała, co może być negatywnie odbierane przez partnerów handlowych i instytucje finansujące, a w konsekwencji możliwość pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych do finansowania swojej działalności.

Mimo zmian, ogromne zadłużenie

W kwietniu sieć sprzedała w formule “sale and lease back” trzy supermarkety jednocześnie podpisując z nowym nabywcą długoterminową umowę najmu w wyniku czego uzyskała 27 mln złotych. Dwie z tych nieruchomości mieszczą się w Krakowie przy ulicy Stańczyka oraz Kościuszki. Dodatkowo otwarcie na początku lipca sklepu w Węgrzcach – pięćdziesiątego w sieci – wróżyło koniec złej passy.

Wczoraj jednak na internetowej giełdzie wierzytelności, pojawiło się 6 ogłoszeń dotyczących spółki Alma Market. Łączna kwota zadłużenia to ponad milion złotych. Czy to oznacza, że Alma przestała płacić swoje faktury dostawcom i zaczyna przygotowywać się do procedury upadłościowej? A może to tylko taktyka firmy w trudnych negocjacjach z producentami?

Raport półroczny
ALMA informuje, że zmianie uległ także termin publikacji „rozszerzonego” skonsolidowanego raportu półrocznego. Pierwotnie data przekazania do publicznej wiadomości raportu, została określona na dzień 30 sierpnia 2016. Spółka jednak zmieniła termin na 3 sierpnia 2016 roku.
Zapewne publikacja tego raportu, da odpowiedzi na pytania, jaka jest naprawdę sytuacja finansowa Almy i czy największa krakowska sieć handlowa przetrwa na rynku?

Kazimierz Krakowski

5 KOMENTARZE

Najnowsze

Co w Krakowie