Toalety przy placach zabaw to będą przenośne kabiny kontenerowe

Wyjaśniły się wątpliwości dotyczące zwycięskiego projektu w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa. Toalety przy placach zabaw nie będą budynkami podłączonymi do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. To będą kabiny kontenerowe, mają mieć wyższy standard niż te typu toi toi, choć początkowo przy placach zabaw miały powstać toalety na stałe powiązane z gruntem.

„Toalety przy placach zabaw w każdej dzielnicy” – to zwycięski projekt ogólnomiejski w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa. Radny Łukasz Sęk zgłaszał dwa tygodnie temu wątpliwości, czy uda się go zrealizować w formule, na którą głosowali mieszkańcy. Bo według radnego zgłoszony projekt zakładał budowę stałych toalet w miejscach odwiedzanych przez dzieci z rodzicami. Koszt tego zadania to 1,1 mln złotych. – Jak za taką kwotę wybudujemy 18 toalet? – pytał radny Łukasz Sęk w interpelacji do prezydenta. Zdaniem radnego za 1,1 mln złotych można będzie wybudować co najwyżej 5 lub 6 stałych toalet, więc albo trzeba będzie zwiększyć pulę pieniędzy na to zadanie lub wykonać go w ograniczonym zakresie.

I tu radny się pomylił. Okazuje się bowiem, że powstanie 18 toalet, ale nie będą to budynki, tylko kabiny kontenerowe – przenośne. Wyjaśnienie wątpliwości znalazło się w odpowiedzi prezydenta na interpelacją zadaną przez radnego.

Rzeczywiście – pierwotnie zgłoszony projekt mówił o toaletach stałych, ale urzędnicy zaopiniowali go negatywnie. Dlaczego? Jak tłumaczyli, koszt budowy jednej toalety stałej to ok. 150 tys. zł, do tego dochodzi jeszcze 12,5 tys. zł na dokumentację projektową. I w sumie na 18 toalet potrzebne będzie 2,9 mln zł, a nie 1,1 mln zł, jak wnioskował pomysłodawca. Ten odwołał się od decyzji o wykluczeniu jego projektu z walki o głosy mieszkańców. Na posiedzeniu Rady Budżetu Obywatelskiego w sierpniu odwołanie zostało pozytywnie rozpatrzone. Wnioskodawca oświadczył bowiem, że projekt zakłada lokalizację przenośnych i estetycznych toalet kontenerowych o wyższym standardzie niż kabiny typu toi toi. Już wtedy padło stwierdzenie, że nie będą to toalety trwale związane z gruntem i podłączone do sieci wodno-kanalizacyjnej czy energetycznej. Prezydent w odpowiedzi dla radnego twierdzi, że tak zmodyfikowany projekt został poddany pod głosowanie mieszkańców. Zdobył 16 336 punktów, najwięcej ze wszystkich projektów ogólnomiejskich.

(GS)

Najnowsze

Co w Krakowie