Tradycyjny orszak Lajkonika wyruszył na ulice Krakowa. Remonty zmienił trasę (ZDJĘCIA)

Tradycyjny orszak Lajkonika wyruszył na ulice Krakowa. W tym roku – w związku z remontem ulic Zwierzynieckiej i Kościuszki trasa, na której Konik Zwierzyniecki spotka się z mieszkańcami, uległa zmianie.

Pochód Lajkonika tradycyjnie wyruszył sprzed siedziby Wodociągów. Następnie Lajkonik przejdzie ulicą Senatorską, przez plac Na Stawach. Po harcach na podwórku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 18 przejdzie ul. Flisacką do bulwaru Rodła na spotkanie z flisakami.

Stamtąd orszak dotrze bulwarem do skweru Konika Zwierzynieckiego, skąd, po krótkim odpoczynku w antykwariacie Abecadło i karczmie Smily uda się na bulwar Czerwieński, plac Wielkiej Armii Napoleona, ul. Podzamcze, Planty do skrzyżowania pod Filharmonią Krakowską. Ul. Franciszkańską i Grodzką pochód dotrze do Rynku Głównego, gdzie na scenie pod Wieżą Ratuszową ma miejsce finał imprezy. Lajkonik odbiera „haracz” z rąk prezydenta miasta i wznosi toast za pomyślność krakowianek i krakowian. Na koniec Lajkonik wykonuje taniec zwany urbem salutare – pokłon miastu.

W postać Konika Zwierzynieckiego po raz drugi wcieli się Mariusz Glonek.

Mariusz Glonek: „Bycie nowym Lajkonikiem to zaszczyt” (Rozmowa)

Trasa pochodu Lajkonika:

13.00–13.45 – orszak wyruszy sprzed siedziby Wodociągów Miasta Krakowa przy ulicy Senatorskiej 1 w kierunku placu Na Stawach. Orszak powoli przemieszcza się ulicą Senatorską, gdy Lajkonika zbiera „haracz” od miejscowych kupców
13.45–14.30 – harce na podwórku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 18 przy ul. Senatorskiej 35. Dzieci, Tatarzy i włóczkowie formują koło, w którego wnętrzu stoi Lajkonik z chorążym. Ma tutaj również miejsce pierwszy tradycyjny taniec Lajkonika z chorągwią. Symbolicznie ukazany zostaje najazd tatarski w postaci bojowego tańca włóczków i Tatarów. Dzieci otrzymują od organizatorów piłeczki, którymi starają się trafić Tatarów z orszaku. Szkoły i przedszkola prezentują tutaj swoje stroje. Lajkonik wręcza upominki przedstawicielom tych placówek w nagrodę za przygotowanie się do widowiska
14.45–15.15 – przejście orszaku ul. Senatorską przez remontowaną ul. T.Kościuszki i ul. Flisacką na bulwar Rodła – przystań flisacka Muzeum Krakowa, spotkanie z flisakami, przedstawicielami Policji Wodnej. Pokazy starć Tatarów z włóczkami na galarach na Wiśle
15.15–15.30 – orszak przechodzi bulwarem Rodła w kierunku Mostu Dębnickiego. Wyjście po pochylni na Skwer Konika Zwierzynieckiego
15.30–15.45 – wizyta Lajkonika i kilku przedstawicieli orszaku w antykwariacie Abecadło przy ul. T. Kościuszki 18
15.45–16.45 – odpoczynek orszaku w karczmie Smily
16.45–17.15 – pochód ze skweru Konika Zwierzynieckiego przejdzie przez skrzyżowanie z Alejami Trzech Wieszczów a następnie skieruje się na bulwar Czerwińskim (górna korona wałów). Z bulwaru pochód przejdzie przez plac Wielkiej Armii Napoleona
17.15–18.00 – pochód przemaszeruje chodnikiem ul. Podzamcze w kierunku Plant. Czasowe zamknięcie ruchu samochodowego (ok. 2 minut) w czasie przejścia z ul. Podzamcze w szerszą alejkę Plant przy seminarium duchownym. Następnie przemarsz Plantami orszaku w kierunku Filharmonii Krakowskiej
18.00–18.15 – pod Filharmonią włóczkowie i Tatarzy utworzą krąg, w którym przy dźwiękach starodawnych melodii Lajkonik wykonuje taniec ze sztandarem. Ruch tramwajów i samochodów zostaje wstrzymany na około 12 minut. Po zakończeniu tańca orszak schodzi ze skrzyżowania i kieruje się deptakiem w ul. Franciszkańskiej w stronę pałacu Biskupiego
18.30–19.00 – odpoczynek orszaku przy pl. Wszystkich Świętych barze Nienasycenie. W tym czasie (godz. 19.00-20.00) na scenie i płycie Rynku Głównego ma miejsce widowisko z udziałem Tatarski Zespół Taneczno-Wokalny Buńczuk przygotowujące publiczność do powitania Lajkonika
19.30–20.00 – przemarsz orszaku Lajkonika ulicami Franciszkańską i Grodzką do Rynku Głównego
20.00–20.30 – główna uroczystość na estradzie na Rynku Głównym przed wieżą Ratuszową – Prezydent Miasta Krakowa wręczy Lajkonikowi należny mu haracz, razem wzniosą toast za pomyślność miasta. Lajkonik wykonuje trzeci taniec z chorągwią. Swój taniec zaprezentują ponownie włóczkowie i Tatarzy
20.45–21.15 – przemarsz orszaku Lajkonika wokół Rynku Głównego.

Najnowsze

Co w Krakowie