Przygotowania do budowy kolejnej trasy w ramach trzeciej obwodnicy Krakowa

Zarząd Inwestycji Miejskich rozstrzygnął przetarg na opracowanie wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji budowy Trasy Nowobagrowej wraz uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Trasa Nowobagrowa jest elementem trzeciej obwodnicy Krakowa po wschodniej stronie miasta.

W tym tygodniu została zawarta umowa z firmą – Fehlings Krug Polska sp. z o.o. Jej zadaniem jest opracowanie wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji budowy Trasy Nowobagrowej wraz uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wartość kontraktu – blisko 1,9 mln złotych.

– Trasa Nowobagrowa jest elementem trzeciej obwodnicy Krakowa po wschodniej stronie miasta – przypomina Jan Machowski z Zarządu Inwestycji Miejskich. – Zgodnie z założeniem, ma się ona składać z dwóch zasadniczych elementów: komponentu drogowego i tramwajowego. Ma także powstać nowa infrastruktura rowerowa i piesza – wylicza rzecznik prasowy ZIM.

Na opracowanie koncepcji i uzyskanie decyzji środowiskowej wykonawca ma 23 miesiące, a więc ma czas do końca 2023 roku. W kolejnych latach, zlecone będzie przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, a potem nastąpi realizacja zadania.

Początek Trasy Nowobagrowej od strony północnej wyznacza tzw. węzeł Płaszów, czyli skrzyżowanie planowanej Trasy Ciepłowniczej oraz ulic Lipskiej i Mierzei Wiślanej. Następnie ma ona biec wzdłuż ulicy Mierzeja Wiślana z możliwością połączenia z planowanym układem komunikacyjnym w ramach MPZP „Nowe Miasto” oraz ulicą Bieżanowską. Trasa ma przecinać magistralę kolejową w układzie tunelowym lub estakadowym na południe i południowy zachód od zalewu Bagry, biec przez tereny przemysłowe aż do tzw. węzła Kabel na wysokości obecnego skrzyżowania ulic Wielicka, Kamieńskiego i Nowosądecka.

Zgodnie z istniejącymi materiałami studialnymi linia tramwajowa mogłaby zostać zaplanowana równolegle do przebiegu drogowego elementu Trasy Nowobagrowej. – Nie wyklucza się też odseparowania obu komponentów i budowy linii tramwajowej w ramach innego przebiegu z włączeniem do torowiska wzdłuż ulicy Wielickiej – zastrzega Jan Machowski.

Jesienią 2021 roku ZIM wyłonił wykonawcę wielobranżowej i wielowariantowej koncepcji Trasy Ciepłowniczej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej. Ma ona być kontynuacją Trasy Nowobagrowej w kierunku północnym. W przypadku Trasy Ciepłowniczej istotnym elementem również będzie budowa linii tramwajowej.

(red)

4 KOMENTARZE

Najnowsze

Co w Krakowie