Trasa Pychowicka. Tego lasu łęgowego bronią aktywiści i ekolodzy [zdjęcia z drona]

Tak wygląda las łęgowy, którego bronią miejscy aktywiści i ekolodzy. To dla ochrony tego lasu powstaje dodatkowy wariant przebiegu trasy Pychowickiej – z tunelem dla linii tramwajowej. Według pierwotnych założeń, w tunelu ma biec tylko droga, tramwaje mają poruszać się po estakadzie. A to- według obrońców lasu łęgowego – doprowadzi do zniszczenia unikatowego terenu zielonego.

Tego lasu łęgowego bronią aktywiści

Zdjęcie 1 z 19

W trakcie dyskusji o przebiegu tras Pychowickiej i Zwierzynieckiej aktywiści miejscy i ekolodzy zawracają uwagę na konieczność ochrony terenów cennych przyrodniczo. Chodzi o las łęgowy, przez który – na długości kilkudziesięciu metrów – ma przebiegać trzecia obwodnica miasta Krakowa. Część osób biorących udział w konsultacjach wskazuje na potrzebę rezygnacji z obiektów realizowanych w obszarze lasu łęgowego. Stąd pojawił się pomysł na wytyczenie jeszcze jednego wariantu dla trasy Pychowickiej – z tunelem dla linii tramwajowej. Pierwotne założenia wykluczały takie rozwiązanie – ze względu na konieczność dodatkowych wywłaszczeń nieruchomości i wyburzeń budynków.

Pierwotnie opracowano 4 warianty przebiegu trasy Pychowickiej i 4 warianty trasy Zwierzynieckiej. Jednak w trakcie procesów ich opiniowania Wody Polskie i Urzęd Żeglugi Śródlądowej, wskazały konieczność opracowania rozwiązań, które będą uwzględniały zachowanie rezerwy dla realizacji w przyszłości Kanału Krakowskiego. Wobec tego projektant został zobowiązany do opracowania dodatkowych wariantów. Warianty te uzyskały pozytywną opinię w/w instytucji. Tak powstały warianty poddawane konsultacją (4 dla trasy Zwierzynieckiej i 2 dla trasy Pychowickiej). Zaprezentowane warianty w przypadku trasy Pychowickiej różnią się sposobem przekroczenia Wisły. Zaś dla trasy Zwierzynieckiej różnią się przebiegiem tunelu pod Wzgórzem Św. Bronisławy oraz obecnością lub brakiem linii tramwajowej.

Trasy Pychowicka i Zwierzyniecka - wizualizacje

Zdjęcie 1 z 9

(red) (fot. KRKnews)

5 KOMENTARZE

Najnowsze

Co w Krakowie