Trawa w Krakowie będzie koszona rzadziej. Oto powód

– Ze względu na zmieniające się warunki klimatyczne, miasto odchodzi od intensywnego koszenia całych przestrzeni trawiastych na określoną standardem wysokość, zmniejszając równocześnie częstotliwość wykonywania tych prac – informuje Zarząd Zieleni Miejskiej.

Terminy koszeń będą ściśle uzależnione od warunków pogodowych, a trawa będzie koszona wyżej – tak, aby nie doprowadzać do przesuszania się trawników. – Wysoka trawa przyczynia się m.in. do wychładzania miejskiej wyspy ciepła, magazynowania wody i zwiększenia bioróżnorodności – informuje ZZM.

Raz na cztery tygodnie koszenie odbędzie się w miejscach niezbędnych dla zachowania bezpieczeństwa i funkcji terenu z uwzględnieniem intensywności użytkowania przez mieszkańców.

Są to:

 • tereny, na których muszą zostać zachowane względy bezpieczeństwa – pobocza dróg, chodników, ścieżek rowerowych – zachowana musi być widoczność, a trawa nie może wykładać się na jezdnie, chodniki i ścieżki
 • torowiska
 • ronda
 • miejsca pełniące funkcje rekreacyjne – tak, aby dostęp do nich był swobodny i nieutrudniony – place, zabaw, boiska, siłownie, polany rekreacyjne w parkach, na których można położyć kocyk, ćwiczyć, grać w badmintona.
 • nowo założone trawniki oraz miejsca z roślinnością ozdobną (żywopłoty, krzewy okrywowe, zaprojektowane układy krzewów i bylin) – bezwzględnie wymagają koszenia m.in. w celu wyeliminowania roślinności niepożądanej.
 • trawniki na terenach osiedlowych, od strony wejść do klatek, pas trawy wokół elewacji budynku (3-5 metrów).

Trzy razy w sezonie koszone będą:

 • miejsca zadrzewione oraz pas do 2 metrów wokół
 • pasy rozdziału między jezdniami
 • skarpy
 • szerokie polany wzdłuż chodników poza pasem bezpieczeństwa
 • mniej uczęszczane parki
 • tereny osiedlowe poza wymienionymi wyżej.

Raz w sezonie, w okresie jesiennym, koszone będą:

 • łąki kwietne po wysianiu się nasion

– Parki objęte programem Life Urban Green, czyli Planty Krakowskie oraz park Lotników Polskich koszone będą zgodnie z zaleceniami programu. Po ostatnich opadach deszczu trawniki szybko przyrosły i jest to dobry moment, aby w miejscach, które tego wymagają, wykonać koszenie i tym samym wzmacniać krzewienie się traw. Obecnie rozpoczęto koszenie traw na skrzyżowaniach oraz w pasach drogowych – informuje ZZM.

jk

 

 

Najnowsze

Co w Krakowie