Trwa chyba najdłuższy remont ulicy w historii Krakowa! Co jeszcze czeka mieszkańców?

Wkrótce zacznie się przebudowana ul. Królowej Jadwigi na odcinku od Jesionowej do Robla. Oto jak mają przebiegać prace.

Przebudowa obejmie przebudowę infrastruktury podziemnej: kanalizacji sanitarnej wraz z przepięciem istniejących przyłączy sanitarnych, sieci wodociągowej wraz z przełączeniem istniejących przyłączy.

– Wybudowana zostanie kanalizacja opadowa wraz z przykanalikami i studzienkami wodościekowymi. Realizowane będą też roboty na sieci: energetycznej, teletechnicznej i gazowej. Powstaną obustronne chodniki, oświetlenie oraz nowa nawierzchnia. Zyskają ją również wloty ul. Królowej Jadwigi: 28 Lipca 1943, Podłącze, Korbutowej, Koło Strzelnicy, Pod Sikornikiem, Czeremchowej – podaje Zarząd Dróg Miasta Krakowa.

A tak wyglądają wstępne założenia dotyczące zmian w organizacji ruchu:

• zamknięcie odcinka od Robla do 28 Lipca 1943,
• dojazd do posesji zachowany,
• ruch wahadłowy na odcinku od Jesionowej do 28 Lipca 1943 (w trakcie prac bitumicznych – zamknięcie),
• zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej – szczegóły pojawią się na stronie Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie: ztp.krakow.pl,
• ruch jednokierunkowy na: ul. Na Błonie (od ul. Zarzecze do ul. Hamernia); ul. Borowego; ul. Pększyca-Grudzińskiego; ul. Wyrwy-Furgalskiego (w stronę ul. Królowej Jadwigi).

– O terminie rozpoczęcia robót oraz szczegółach związanych z organizacją ruchu poinformujemy w osobnym komunikacie – podaje ZDMK.

1 KOMENTARZ

Najnowsze

Co w Krakowie