Trwa nabór do Rady Krakowskich Seniorów. Zgłoszenia tylko do 30 września!

Tylko do 30 września, do godz. 14.00 krakowscy seniorzy mają czas na zgłaszanie kandydatur do Rady Krakowskich Seniorów. To już trzecia kadencja tego istotnego organu, mającego realny wpływ na politykę senioralną miasta.

25-osobowa Rada Krakowskich Seniorów jest ciałem inicjatywno-doradczo-konsultacyjnym dla magistratu i, choć nie ma kompetencji decyzyjnych, to jej funkcjonowanie ma kardynalne znaczenie dla tworzenia prawa miejscowego, urzędnicy i radni muszą się bowiem liczyć z jej opiniami.

Kraków wyznacza trendy

Choć, zgodnie z ustawą samorząd nie musi powoływać rad seniorów, to Kraków zdecydował się na taki krok jako jedno z pierwszych polskich miast.

– Zdecydowaliśmy się bardzo szybko, bo nasze działania opieramy na dialogu z mieszkańcami. Seniorów mamy w mieście 200 tys., a więc blisko 26 proc. populacji całego miasta, dlatego ich reprezentacja jest dla nas szalenie ważna – tłumaczy Anna Okońska Walkowicz, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Senioralnej.

Słyszalny głos seniora

Jak wyjaśnia Anna Okońska-Walkowicz, wciąż nie brakuje krytycznych głosów dotyczących rozwiązywania problemów osób starszych przez samorząd, dlatego udział w radzie jest tak ważny.

– Chcielibyśmy, by osoby starsze aktywnie włączyły się w tworzenie polityk miejskich, a szczególnie polityki senioralnej. Warto, bo jest mnóstwo spraw, które można zgłosić jako problemy,  zarówno radzie miasta, jak i samemu prezydentowi. Środowisko senioralne jest niebywale zróżnicowane, potrzeby są różnorodne, jest więc o co zabiegać. Miasto liczy na swoich mieszkańców, którzy włączając się w jego życie, mogą je rozwijać – zachęca.

Sukcesy

Krakowska Rada jest jedną z pierwszych tego typu w Polsce. Choć działa dopiero od piciu lat, to na swoim koncie ma już pierwsze sukcesy. Wśród nich wydanie informatora, w którym seniorzy znajdą informacje np. na temat funkcjonowania szpitali czy przychodni. RKS była także inicjatorem powołania Ogólnopolskiego Porozumienia ds. Rad Seniorów, skupiającego ponad 100 podobnych kolegiów w całym kraju.

Kto do rady?

Kadencja Rady trwa trzy lata. Członkami mogą zostać osoby, które ukończyły 60 rok życia, mieszkają na terenie Krakowa, uzyskały poparcie organizacji lub instytucji działającej na rzecz seniorów, albo grupy co najmniej 20 seniorów. By ubiegać się o to stanowisko należy wypełnić i złożyć do 30 września 2019 odpowiedni formularz zgłoszeniowy.

Druki można pobrać ze strony www.dlaseniora.krakow.pl, dla przywiązanych do tradycji są również dostępne wersje papierowe, które można znaleźć w dzienniku podawczym magistratu przy pl. Wszystkich świętych 3-4 i budynku Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia  ul. Dekerta 24, segment B, pokoje 4 lub 5. Tam też można złożyć wypełniony dokument.

Kto wybiera?

Nowych członków Rady Krakowskich Seniorów wybiorą uczestnicy Walnego Zebrania, które odbędzie się 28 października 2019 r. o godz. 14:00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa. W zebraniu udział wezmą przedstawiciele organizacji i instytucji, działających na rzecz seniorów oraz reprezentanci nieformalnych, co najmniej 20-osobowych grup.

Oddane podczas Walnego Zebrania głosy policzy Komicja Wyborcza. Kandydaci do pracy w Komisji Wyborczej muszą wypełnić właściwy formularz i złożyć go w wymienionych powyżej siedzibach Urzędu Miasta Krakowa. Formularze dostępne są na stronie. Co ważne, członkowie Komisji Wyborczej nie mogą kandydować do Rady Krakowskich Seniorów.

Po wyborach, nie później niż do 8 listopada nastąpi przekazanie protokołu Prezydentowi Miasta Krakowa z wynikami wyborów. Inauguracyjne posiedzenie Rady Krakowskich Seniorów oraz wręczenie nominacji nastąpi nie później niż 2 grudnia.

Najnowsze

Co w Krakowie