Trybunał Sprawiedliwości UE odpowie na pytanie sądu z Krakowa. O co chodzi?

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich skierował do Trybunału Sprawiedliwości UE pytanie. W jakim temacie?

Sprawa, o której napisała Rzeczpospolita, dotyczy odmowy wpisania do polskich akt stanu cywilnego zagranicznego aktu urodzenia dziecka w związku jednopłciowym.

Na wniosek RPO Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie skierował do Trybunału Sprawiedliwości UE pytanie prejudycjalne w tej sprawie. Rzecznik Praw Obywatelskich podkreśla na łamach gazety, że sprawa ta nie dotyczy uznania rodzicielstwa jednopłciowego.

– Wyrok może otworzyć małoletnim obywatelom i obywatelkom – Polski, a tym samym UE – drogę do posiadania polskiego aktu urodzenia, polskich dokumentów tożsamości, numerów PESEL, do swobodnego przemieszczania się po Unii Europejskiej i korzystania z praw podstawowych. Bez dyskryminacji wynikającej z tego, że mają rodziców tej samej płci – wskazuje RPO.

(ko)

Najnowsze

Co w Krakowie