Trzeci pas autostradowej obwodnicy Krakowa. Wiemy kto, kiedy i za ile wykona wstępne projekty

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała najkorzystniejszą ofertę złożoną do przetargu na opracowaniem dokumentacji projektowej dla rozbudowy autostrady A4 od węzła Balice do ul. Kąpielowej w Krakowie o trzeci pas ruchu. – Złożyła ją IVIA S.A. i jeżeli nie będzie odwołań od tego wyboru umowa zostanie podpisana jeszcze we wrześniu 2022 roku – informuje Iwona Mikrut z krakowskiego oddziału GDDKiA. Koszty prac projektowych wyniosą ponad 7 mln złotych. Potrwają aż cztery lata.

Zakres opracowania
Zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STEŚ) a następnie uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla rozbudowy autostrady A4 o trzeci pas ruchu – od węzła Balice do ul. Kąpielowej w Krakowie. – Na odcinku od węzła Kraków Południe do ul. Kąpielowej dokumentacja opracowana ma być tylko dla jezdni w kierunku Katowic, ponieważ rozbudowa A4 w kierunku Rzeszowa o trzeci pas ruchu już trwa – zaznacza Iwona Mikrut.

W ramach dokumentacji opracowane musi być minimum pięć wariantów rozwiązań projektowych obejmujących:
•poszerzenie istniejących pasów ruchu,
•dobudowę drugiej jezdni,
•dobudowę obustronną pasów ruchu,
•dobudowę jednostronną pasów ruchu,
•odcinkowo nowy przebieg drogi.
Zadaniem wykonawcy będzie także przeprowadzenie prezentacji społecznych i rekomendowanie GDDKiA trzech wariantów rozwiązań do dalszych prac projektowych.
Przygotowana analiza wielokryterialna ma umożliwić wybór najkorzystniejszego wariantu do dalszych etapów przygotowania inwestycji. Na wykonanie wszystkich prac przewidziano 48 miesięcy od momentu podpisania umowy.

To już bardzo stara autostrada
Autostrada A4 na odcinku od Balic do ul. Kąpielowej w Krakowie została wybudowana w latach 1986-1995, przy czym podzielona była na mniejsze odcinki, realizowane w różnych latach:
•węzeł Balice I – węzeł Tyniec (obecnie Kraków Tyniec), o dł. 7,4 km, pierwsze 2 km tego odcinka oddano w 1988 r., a resztę w 1993 r.,
•węzeł Tyniec (obecnie Kraków Tyniec) – węzeł Sidzina (obecnie Kraków Skawina), o dł. 4 km, realizowano od 1988 do 1993 r.,
•węzeł Sidzina (obecnie Kraków Skawina) – węzeł Zakopiański (obecnie Kraków Południe), o dł. 4,7 km, realizowano w latach 1993-1995,
•węzeł Zakopiański (obecnie Kraków Południe) – ul. Kąpielowa w Krakowie, o dł. 700 m, zrealizowano w 1995 r.

Coraz większy ruch na autostradowej obwodnicy Krakowa
Odcinek Balice – ul. Kąpielowa, o długości około 17,2 km, ma przekrój dwupasowy i pas awaryjny o szerokości 2,5 m. Obecnie, oprócz prowadzenia ruchu tranzytowego na trasie Katowice – Rzeszów, stanowi też uzupełnienie układu komunikacyjnego miasta Krakowa.
Poszerzenie tego fragmentu A4 jest konieczne ze względu na obecne natężenie ruchu pojazdów, które cały czas wzrasta. Według Generalnego Pomiaru Ruchu z 2015 roku, w zależności od odcinka, natężenie ruchu wynosiło od 49,6 tys. do 64,1 tys. pojazdów na dobę. Pięć lat później wzrost tego natężenia wyniósł od 27 do 61 proc. w zależności od odcinka. W liczbach daje to od 71,4 tys. do prawie 85 tys. pojazdów na dobę. Są to wartości średnie, które zwiększają się w godzinach szczytów komunikacyjnych i dochodzi wówczas do zatorów.

Poprawa przepustowości i bezpieczeństwa
– Podstawowym celem rozbudowy A4 Południowej Autostradowej Obwodnicy Krakowa do trzeciego pasa ruchu jest poprawa przepustowości i bezpieczeństwa na odcinku od węzła Balice do ul. Kąpielowej. Poszerzenie obu jezdni, z uwagi na brak rezerwy, będzie wymagało także przebudowania wszystkich obiektów inżynierskich oraz istniejących węzłów – podkreśla przedstawicielka GDDKiA.

(GS)

Najnowsze

Co w Krakowie