Tu możecie poznać krakowskie cmentarzysko mamutów

Muzeum Przyrodnicze ISEZ PAN zaprasza na wystawę, na której prezentowane są najcenniejsze okazy pochodzące ze stanowiska Kraków Spadzista.

Stanowisko Kraków Spadzista położone jest u podnóża kopca Kościuszki na terenie XIX-wiecznego ziemnego fortu austriackiego. Zostało ono przypadkowo odkryte jesienią 1967 roku, a regularne badania wykopaliskowe rozpoczęto w 1968 r. i kontynuowano je z przerwami aż do roku 2023.

W trakcie tych badań w północnej części stanowiska, tuż przy krawędzi skalnej, odsłonięto jedno z największych w Europie nagromadzeń kości i zębów mamuta zarówno jeśli chodzi o liczbę szczątków kostnych, jak i liczbę opisanych osobników – znaleziono tam szczątki ponad 113 mamutów.

Poza licznymi szczątkami mamutów na miejscu tym odkryto także kilkadziesiąt tysięcy wyrobów krzemiennych wykorzystywanych jako ostrza broni miotanej oraz narzędzia służące do obróbki skór, mięsa oraz kości mamucich. Na podstawie analizy narzędzi krzemiennych oraz w oparciu o datowania C14 ustalono, że paleolityczni łowcy mamutów przybyli na te tereny około 27 tysięcy lat temu i byli przedstawicielami tzw. kultury graweckiej. Badania na tym stanowisku prowadzone były przez Instytut Archeologii UJ (IA UJ) oraz Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN (ISEZ PAN), a obecnie współfinansowane są przez Komisję Europejską.

Na ekspozycji przy ulicy św. Sebastiana 9 można zobaczyć okazy zdeponowane w ogromnej i bardzo cennej, liczącej ponad 2,5 mln obiektów kolekcji naukowej Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

Wystawę można zwiedzać do 31 stycznia.

1 KOMENTARZ

Najnowsze

Co w Krakowie