Uchodźcy w Krakowie. Jak miasto pomaga Ukraińcom [fakty, liczby]

Do Krakowa przybyło 150 tysięcy uchodźców z Ukrainy. Na pomoc dla nich miasto wydało już ponad 20 mln złotych, a przecież znaczną część kosztów ponoszą mieszkańcy, którzy przyjęli Ukraińców pod swój dach.

W Krakowie przebywa obecnie ok. 210 tys. Ukraińców. 60 tysięcy było u nas jeszcze przed wybuchem wojny, ale aż 150 tys. przybyło pod Wawel po 24 lutego 2022 roku. – Dla miasta przyjęcie uchodźców to ogromny wysiłek i wyzwanie – nie kryją urzędnicy krakowskiego magistratu. – Prowadzone są liczne działania, które mają ułatwić naszym gościom pobyt w Krakowie, nie destabilizując sytuacji mieszkańców – zapewniają. Co robi miasto?

Punkt rejestracji uchodźców w TAURON Arenie
Do tej pory w punkcie obsłużono 7500 osób. Obecnie funkcjonują 22 stanowiska, docelowo ma być ich 30 (obsługiwane z pomocą pracowników administracji rządowej). W Arenie przyjmowane są również wnioski o wypłatę świadczenia pomocowego w wysokości 300 zł. Takich wniosków złożono już 5600.

Blisko 780 ton darów
W dzień po wybuchu wojny samorząd uruchomił zbiórkę darów od krakowian, dzięki której pomoc otrzymało już wiele potrzebujących miast w Ukrainie. Kraków wysłał tam 53 tiry, 64 ciężarówki, 1 karetkę pogotowia oraz 5 autobusów miejskich z darami. To łącznie blisko 780 ton darów, a przekazane autobusy będą służyły komunikacji miejskiej we Lwowie. Miasto uruchomiło również specjalne konto do wpłat na pomoc Ukrainie, darowizny wynoszą 55 tys. zł i 610 euro.
Kraków zwrócił się także o pomoc do miast partnerskich. Takie wsparcie zostało już udzielone i miało charakter celowy, przekazane zostały m.in. agregaty prądotwórcze, zorganizowana pomoc finansowa na zakup lekarstw.

Schronienie dla kilku tysięcy osób
Od początku wojny miasto zapewniło schronienie w hotelach, pensjonatach, hostelach i halach wielkopowierzchniowych, m.in. na Kolnej, w budynku przy ul. Śniadeckich, w budynku „czerwonej chirurgii” przy ul. Kopernika 21. Uruchomiona została Plaza, gotowe są również miejsca w dawnym Tesco. Obecnie w tych punktach przebywa 1681 osób.
– Od początku 2020 r. mamy też wynajęty hotel Ibis, który pierwotnie służył jako miejsce kwarantanny. W ostatnim czasie osób korzystających z tej możliwości było bardzo mało, obiekt nie był w zasadzie wykorzystywany, w związku z tym zdecydowaliśmy, że te miejsca zostaną przekazane matkom z dziećmi z Ukrainy – zaznaczył Andrzej Kulig, zastępca prezydenta miasta ds. polityki społecznej i komunalnej.
Dla matek z dziećmi miasto uruchomiło też specjalne miejsce w Galerii Krakowskiej, gdzie w ciszy i spokoju można przebrać dziecko, nakarmić je oraz odpocząć.
Na dworcu Kraków Główny całą dobę pracownicy urzędu oraz osoby zatrudnione, posługujące się językiem ukraińskim, obsługują punkt recepcyjny. Prace punktu wspierają wolontariusze. Dużym ułatwieniem dla przybyłych gości są dostępne na dworcu ulotki informacyjne w j. ukraińskim.

Wielomilionowe wsparcie dla uchodźców
– Aby wsparcie było skuteczne, niezbędne było uruchomienie środków finansowych miasta. W takiej sytuacji samorząd może korzystać wyłącznie z rezerwy kryzysowej. W budżecie miasta na 2022 rok całościowa kwota przeznaczona na ten cel to 19 mln zł. Z tej kwoty, w pierwszych dwóch tygodniach na pomoc dla uchodźców zaangażowano już ponad 15 mln zł – poinformował wiceprezydent Andrzej Kulig.
Do tej pory miasto zaangażowało na pomoc dla uchodźców ponad 20,5 mln zł. Środki te zostały przeznaczone na organizację noclegów dla obywateli Ukrainy, punktu opieki nad dziećmi w TAURON Arenie, koszty transportowe świadczone przez MPK, utrzymanie czystości i rozwożenie darów przez MPO, obsługę punktu recepcyjnego na dworcu, wyżywienie i wypłatę świadczeń pieniężnych. W ramach obowiązującej specustawy dotyczącej pomocy uchodźcom przebywającym w Polsce, otrzymujemy już refundację poniesionych kosztów na rzecz obywateli Ukrainy.

Szkoły i przedszkola przyjmują dzieci i uczniów z Ukrainy
Od wybuchu wojny już 6 100 dzieci i młodzieży zostało zapisanych do krakowskich szkół i przedszkoli.
Jak poinformowała Anna Korfel-Jasińska, zastępca prezydenta Krakowa, w szkołach podstawowych jest ok. 8 tys. wolnych miejsc, w szkołach w ponadpodstawowych 2 tys. Miasto dysponuje też ponad 400 miejscami w przedszkolach. Ta oferta będzie większa, ponieważ minister edukacji podpisał rozporządzenie zwiększające limity miejsc zarówno w przedszkolach, jak i w klasach I–III szkoły podstawowej. To pozwoli miastu zaoferować 2 tys. dodatkowych miejsc w szkołach podstawowych (klasy I–III) oraz prawie 1 tys. dodatkowych miejsc w przedszkolach.
Miasto dało szkołom zielone światło na zatrudnianie dodatkowych asystentów wielokulturowych oraz osób do pomocy nauczycielom przy pracy z dziećmi, które nie mówią w języku polskim. W 82 krakowskich szkołach pracują nauczyciele władający językiem ukraińskim, jest ich w sumie 140. Bardzo pomocni są nauczyciele mający kwalifikacje do nauczania języka polskiego jako obcego – to grupa prawie 300 osób. Ten potencjał jest nie do przecenienia także w razie konieczności językowego przeszkolenia nauczycieli ukraińskich. Do urzędu miasta wpłynęło już 120 zgłoszeń od ukraińskich nauczycielek, zainteresowanych pracą w krakowskich szkołach i przedszkolach.
Miasto realizuje też cykl szkoleń przygotowujący nauczycieli, pedagogów, psychologów i wychowawców do pracy z dziećmi, które przeżyły traumę wojenną.
Natomiast obecnie nie jest możliwe tworzenie oddziałów przygotowawczych w szkołach specjalnych. Zgodnie z prawem, oddziały przygotowawcze mogą funkcjonować tylko w szkołach ogólnodostępnych. Dlatego prezydent Krakowa wystąpił z wnioskiem do MEiN o zmianę przepisów w tym zakresie. Wśród osób przybyłych z Ukrainy są również niepełnosprawne dzieci i trudno sobie wyobrazić, aby mogły one funkcjonować w przykładowo 30-osobowych oddziałach ogólnodostępnych. Tworzenie oddziałów przygotowawczych w szkołach specjalnych ułatwiłoby diagnozę dzieci, obserwację oraz zapewnienie im odpowiedniego wsparcia.

Grafika – krakow.pl

(red, krakow.pl)

Najnowsze

Co w Krakowie