Uchodźcy z Ukrainy. Badania pokazały, kim są i jak czują się w Polsce

Do Polski z Ukrainy przyjechała głównie klasa średnia, która sama wynajmuje sobie mieszkania i domy – informuje Radio Kraków powołując się na badania przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Pedagogicznego przy pomocy naukowców z Ukrainy.

„Przeprowadzone badania pokazują, że do naszego kraju przyjechała głównie klasa średnia z wyższym wykształceniem, która sama wynajmuje sobie mieszkania i domy. 18% ankietowanych już znalazło prace w Polsce, a większość pozostałych wciąż jej szuka. Uchodźcy czują się dobrze w naszym kraju, są niezmiernie wdzięczni za otrzymaną pomoc, ale pytani o swoje plany na przyszłość najczęściej odpowiadają, że wrócą do ojczyzny, jak tylko zakończy się wojna” – podaje Radio Kraków.

Wstępny raport z tych badań publikuje Interdyscyplinarne Laboratorium Badań Wojny na Ukrainie przy Uniwersytecie Pedagogicznym. Ich celem było poznanie sytuacji społeczno-psychologicznej ukraińskich uchodźców wojennych szukających schronienia w Polsce. Chodziło o też poznanie ich planów na przyszłości i poziomu integracji z polskim społeczeństwem. Badania zostały zrealizowane za pomocą metodologii sondażu (CAWI) w okresie kwiecień-maj 2022 r. na próbie 737 respondentów.

Wyniki badań wskazują, że ukraińscy uchodźcy są młodymi kobietami z dziećmi z wyższym wykształceniem, które w większości zamieszkiwały w miastach i pozytywnie oceniały swoją sytuację finansową przed wybuchem wojny na Ukrainie. W Polsce zamieszkują w domach lub mieszkaniach, dobrze oceniają udzielaną im pomoc.

Jedna trzecia uchodźców pracuje zdalnie na Ukrainie. Większość z nich chciałaby pracować i uczyć się języka polskiego. Trzy czwarte ma problemem ze zdrowiem psychicznym, około połowy ma duży poziom dystresu. Połowa z nich zaraz po zakończeniu wojny zamierza wrócić na Ukrainę do swoich domów.

Raport z badań – Interdyscyplinarne Laboratorium Badań Wojny w Ukrainie | Już mamy wstępne wyniki badań nad ukraińskimi uchodźcami w Polsce (up.krakow.pl).

(red)

Najnowsze

Co w Krakowie