Udany przeszczep płuc w Szpitalu Jana Pawła II. 62-letni pacjent czuje się po nim bardzo dobrze

Zespół pod kierunkiem dr hab. n. med. Jacka Piątka, dr n. med. Mirosława Nęckiego i dr n. med. Grzegorza Wasilewskiego przeprowadził w październiku drugą transplantację płuc. Płuca otrzymał 62-letni mężczyzna z ciężką, przewlekłą niewydolnością oddechową na tle przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Dotychczas w Polsce tylko w pięciu miastach wykonywane były takie operacje – Gdańsku, Szczecinie, Poznaniu, Warszawie i Zabrzu.  „Czuję się dobrze. Już dawno w taki sposób nie oddychałem. Choroba mi to uniemożliwiała. Cieszę się, że znalazły się dla mnie nowe płuca i że operacja przebiegła pomyślnie, że dano mi nadzieję i szansę, by lepiej i dłużej żyć” – powiedział p. Zbigniew, któremu przeszczepiono płuca.

„Transplantacja płuc była konieczna ze względu na niewydolność oddechową w przebiegu ciężkiej obturacyjnej choroby płuc. Pacjent czekał na odpowiedni narząd i na zabieg około 1 roku” dr n. med. Mirosław Nęcki – specjalista transplantologii klinicznej, chorób płuc i chorób wewnętrznych. Kierownik Oddziału Śródmiąższowych Płuc i Transplantologii.

–  Ten zabieg jest ogromnie skomplikowany, zdarza się, że bywa też żmudną chirurgiczną pracą, kiedy trzeba wypreparować mnóstwo zrostów z opłucnych, później precyzyjnie zespolić naczynia. Ogromnie ważna jest ścisła współpraca w trakcie zabiegu z anestezjologiem, konieczne są ciągłe zmiany sposobu i parametrów wentylacji na różnych etapach przeszczepienia. To kilka, kilkanaście godzin skupienia i dokładnej chirurgicznej maestrii. Ale warto i mogę powiedzieć, że te dwie transplantacje to dopiero początek i planujemy zdecydowanie więcej” – mówi dr hab. n. med. Jacek Piątek – transplantolog
kliniczny i kardiochirurg, Koordynator Zespołu Transplantacji Płuc i Zastępca Ordynatora Oddziału Klinicznego Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii.

W szpitalu  funkcjonuje Oddział Kliniczny Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii, który z powodzeniem przeszczepia serca. Kilka lat temu, biorąc pod uwagę rosnące potrzeby pacjentów z makroregionu, podjęto starania, by uzyskać zgodę na przeszczepianie płuc. W 2022 roku interdyscyplinarny zespół lekarzy rozpoczął szkolenie w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu, czerpiąc z doświadczenia od tamtejszych transplantologów.

Na początku kwietnia 2023 roku szpital podpisał umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na finansowanie zabiegów transplantacji płuc. W grudniu 2022 roku szpital otrzymał pozwolenie Ministra Zdrowia na przechowywanie i przeszczepianie płuc pobranych od zmarłych dawców. Dotychczas w Polsce tylko w pięciu miastach wykonywane były takie operacje: w Gdańsku, Szczecinie, Poznaniu, Warszawie i Zabrzu.

W czerwcu 2023 roku w szpitalu wykonano pierwszy w Małopolsce  przeszczepienie płuc.  40-letnia pacjentka otrzymała wówczas nowe płuca. Sama operacja trwała 14 godzin.

Szpital Jana Pawła II wykonał pierwszy przeszczep płuc

 

Przeszczepienie płuc to zabieg chirurgiczny wykonywany u chorych z ciężkim i nieodwracalnym uszkodzeniem tego narządu, u których wykorzystano już inne możliwości leczenia (farmakologicznego, rehabilitacyjnego, tlenoterapii).
Najczęściej transplantacji płuc poddawane są osoby chorujące na: przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, idiopatyczne zwłóknienie płuc, mukowiscydozę, idiopatyczne nadciśnienie płucne i inne.

Od początku 2023 roku do listopada w naszym Szpitalu przeprowadzono: 2 przeszczepy płuc i 10 przeszczepów serca.

Patrycja Bliska 

 

 

Najnowsze

Co w Krakowie