Ukraińscy medycy szkolili się z pierwszej pomocy na polu bitwy

9 grudnia w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie odbyło się szkolenie dla ukraińskich medyków wchodzących w skład Zespołów Ratownictwa Medycznego Obwodu Lwowskiego. Zajęcia prowadzili doświadczeni lekarze i ratownicy z SU, tworzący System Wczesnej Interwencji Terapeutycznej (SWIT) oraz Centrum Urazowe Medycyny Ratunkowej i Katastrof (CUMRiK).

Ukraińscy medycy zapoznali się z postępowaniem ratunkowym z pacjentem będącym ofiarą działań o charakterze zbrojnym. Ponadto poruszono aspekty medycyny ratunkowej/ratownictwa taktycznego. Na kursie omówiono również zasady funkcjonowania Centrum Urazowego na wypadek zdarzenia masowego.

– Skupiamy się na tzw. odwracalnych przyczynach zatrzymania krążenia – wyjaśniał dr Tomasz Sanak, kierownik Pracowni Kształcenia Interprofesjonalnego Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej UJ CM. – Uczymy postępowania na wypadek masywnych krwotoków, niedrożności górnych dróg oddechowych i postępowania przy odmie opłucnowej. To jest taka kwintesencja obrażeń bojowych i patomechanizmów, które zabijają pacjentów.

Szkolenie oparte było o symulację wysokiej wierności, czyli naukę z wykorzystaniem zaawansowanych fantomów resuscytacyjnych.

fot. Karolina Fok/Archiwum SU

(JS)

 

Najnowsze

Co w Krakowie