Unijne środki dla Małopolski. Kto i na co może dostać pieniądze?

Można otrzymać dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Kto może otrzymać pieniądze ? Ile? Na co? O tym mówili uczestnicy konferencji zorganizowanej 25 kwietnia przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski  XIX Małopolską Konferencję Samorządową.

FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ do 2020 r. Dotacje dla samorządów, przedsiębiorców, instytucji

Na gospodarkę, transport, bezpieczeństwo, dziedzictwo kulturowe i zdrowie w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 przewidziano 27 mld euro.

– Pieniądze z Unii Europejskiej to są najtańsze pieniądze na świecie do pozyskania – mówił Kazimierz Barczyk, przewodniczący SGiPM, organizatora Konferencji.

Trzeba 20% własnych środków przeznaczyć na inwestycje i uzyskuje się bezzwrotnie 80%. Żaden bank nie da pieniędzy na tak korzystnych warunkach.

– Nie ma limitu na poszczególne województwa, Małopolska konkuruje z 15 pozostałymi województwami – dodał Kazimierz Barczyk.

Witold Słowik,  wiceminister w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju podkreślał, że w Polsce realizowany jest największy infrastrukturalny program w Unii Europejskiej, a Ministerstwo czeka na dobre wnioski. A te mogą składać podmioty publiczne i prywatne.

Witold Słowik podkreślał, że samorządy terytorialne są jednym z najważniejszych beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wsparcie inwestycji samorządowych w programie dotyczy przede wszystkim realizacji dużych inwestycji infrastrukturalnych, w takich obszarach jak transport publiczny, efektywność energetyczna, ochrona środowiska, w tym gospodarka wodno-kanalizacyjna, gospodarka odpadowa oraz rekultywacja terenów zdegradowanych.

Beneficjantami tych projektów, rozumianymi jako bezpośredni adresaci wsparcia, będą ośrodki miejskie, w szczególności miasta wojewódzkie oraz ich obszary funkcjonalne. 

Kazimierz Barczyk poinformował, ze w latach 2014-2020 Samorząd Województwa Małopolskiego rozdysponował ponad połowę z 12 miliardów złotych rozdzielonych dla samorządów, tysięcy przedsiębiorców, wielu instytucji i organizacji. Kraków i Małopolska z centralnych funduszy EU rozdzielanych w Warszawie otrzymały kolejne 12 miliardów zł.

Przewodniczący SGiPM podziękował również krakowianinowi, ministrowi Witoldowi Słowikowi za duże i potrzebne projekty infrastrukturalne realizowane w Krakowie. Są to m.in:

Otwarcie łącznicy kolejowej Kraków Zabłocie – Kraków Krzemionki

 • Wartość całkowita: 352,7 mln zł,
 • Dofinansowanie UE: 192,4 mln PLN
 • Termin realizacji: 2014-2018

Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie (Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie)

 • Wartość całkowita: 170 mln PLN
 • Dofinansowanie UE: 84,5 mln PLN
 • Termin realizacji: 01.01.2014- 31.12.2020

Krzysztofory od nowa – Muzeum Kompletne: modernizacja i remont konserwatorski Pałacu Krzysztofory wraz z przystosowaniem jego funkcji do realizacji zadań nowoczesnego, wielofunkcyjnego obiektu muzealnego

 • Wartość całkowita: 42 mln PLN
 • Dofinansowanie UE: 29 mln PLN
 • Termin realizacji: 2014-2020

Likwidacja węzłów grupowych wraz z budową przyłączy do istniejących budynków i instalacją węzłów dwufunkcyjnych (ciepła woda użytkowa) w Krakowie i Skawinie (Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A)

 • Wartość całkowita: 199 mln PLN
 • Dofinansowanie UE: 82 mln PLN
 • Termin realizacji: 07.01.2014-31.01.2019

Prace na linii kolejowej E 30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową linii aglomeracyjnej

 • Beneficjent: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 • Wartość całkowita: 240,9 mln EUR
 • Dofinansowanie UE: 194,9 mln EUR
 • Termin realizacji: 2016-2020

Inne inwestycje realizowane na terenie Województwa Małopolskiego

 

Lp.Tytuł projektuWartość ogółemDofinansowanie UEData rozpoczęcia realizacjiData zakończenia realizacji
1Rozbudowa i przebudowa ciągu technologicznego na oczyszczalni ścieków w Bochni wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii i usprawnieniem zarządzania majątkiem sieciowym93 763 318,6346 210 223,1201-01-1431-12-20
2Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Chełmek w zlewni oczyszczalni Jaworzno5 055 526,183 379 804,6801-12-1530-06-19
3Budowa drogi ekspresowej S7, odc. Kraków w. Igołomska – w. Christo Botewa679 089 164,06320 337 334,3101-01-1401-12-17
4Modernizacja linii kolejowej E 30 / C-E 30, odcinek Kraków – Rzeszów, etap III – Faza II687 006 190,35407 105 129,8601-10-1531-12-18
5Budowa łącznicy kolejowej Kraków Zabłocie – Kraków Krzemionki348 171 883,57187 774 576,4502-06-1431-12-17
6Uporządkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja36 586 485,8218 875 922,3701-01-1631-12-18
7Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Brzeszcze44 982 816,1523 210 590,1228-07-1531-12-18
8Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój8 526 280,004 462 500,0001-01-1431-12-18
9Uporządkowanie gospodarki wodno – kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna76 059 881,1739 614 038,1120-12-1631-12-20
10POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY CHEŁMIEC – ETAP II20 786 683,8314 432 480,9001-01-1430-12-18
11Adaptacja budynku „Starego Teatru” na działalność Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu30 302 104,3020 312 660,7418-11-1530-06-19
12Krzysztofory od nowa – Muzeum Kompletne: modernizacja i remont konserwatorski Pałacu Krzysztofory wraz z przystosowaniem jego funkcji do realizacji zadań nowoczesnego, wielofunkcyjnego obiektu muzealnego42 033 167,4529 047 310,8301-02-1431-05-20
13Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki40 820 358,3428 284 529,7401-08-1430-06-21
Suma 2 113 183 859,851 143 047 101,23  

 

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Najnowsze

Co w Krakowie