Unikalna operacja. Wieżę ratuszową i Sukiennice ogrzeje miejskie ciepło

Ekologiczne ciepło wkrótce zawita także na Rynku Głównym. Od ulicy Brackiej do ulicy św. Jana zostanie poprowadzony ciepłociąg. Dzięki zrealizowanemu przedsięwzięciu m.in. wieża ratuszowa i Sukiennice podłączone zostaną do miejskiej sieci ciepłowniczej, czyli zaopatrywane będą w efektywne, ekologiczne ciepło.

Płyta Rynku nie zostanie rozkopana. Najpierw wykonany zostanie przewiert pod ziemią, a następnie robotnicy wprowadzą w to miejsce sprowadzony ze Szwajcarii specjalny, giętki rurociąg, który wypełni podziemną szczelinę.

Przygotowania do tej skomplikowanej i nowatorskiej operacji, która ma zostać przeprowadzona w połowie września, trwają od wielu tygodni. Niezbędne jest dokonanie wszelkich uzgodnień i ustaleń tak, aby – co jest także celem akcji – nie naruszyć historycznej substancji najcenniejszej powierzchni Krakowa, ale również tego, co znajdować się może pod ziemią. Przewiert prowadzony będzie bowiem pod ścisłym nadzorem służb konserwatorskich i archeologów. Tzw. komora startowa, czyli wykop, w którym umieszczone zostanie urządzenie wykonujące przewiert wykonana zostanie przy ulicy Brackiej. Komora odbiorcza zbudowana zostanie przy Sukiennicach w sąsiedztwie Wieży Ratuszowej. Tam właśnie giętki rurociąg wprowadzony zostanie w istniejący już kanał technologiczny przebiegający wzdłuż Sukiennic w kierunku ulicy św. Jana.

Rozbudowa sieci ciepłowniczej w ścisłym centrum miasta to projekt, który umożliwia zastąpienie nieefektywnych źródeł ciepła, w tym przede wszystkim palenisk węglowych, ekologicznym ciepłem z miejskiej sieci. Rozbudowuje się ona obecnie w rejonach ulic: Pędzichów, Helclów, Słowiańska, Krowoderska, Biskupia, Sereno Fenna, Barska, Różana… Realizowane są podłączenia konkretnych budynków przy ulicach: Węgierska, Ptaszyckiego, Lindego, Prosta, Odrowąża, Bożego Ciała, Żelazna, Gnieźnieńska. Już za kilka dni rozpoczną się prace związane z budową sieci wzdłuż ulic: Paulińskiej, Orzeszkowej, Stanisława i Kordeckiego.

Największym realizowanym obecnie przedsięwzięciem inwestycyjnym MPEC jest jednak budowa nowej sieci ciepłowniczej wzdłuż przebudowywanej ulicy Basztowej. Kładziona jest tam preizolowana rura o średnicy 30 cm i długości 720 metrów. Umożliwi to w przyszłości podłączenie do sieci MPEC budynków zlokalizowanych w ulicach Zamenhoffa, Westerplatte, Rynku Kleparskiego, Zacisze oraz największych obiektów przy ulicy Basztowej, w tym m.in. Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Marszałkowskiego.

Istotnym wsparciem dla projektu rozbudowy infrastruktury ciepłowniczej jest dofinansowanie, jakie MPEC otrzyma w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. M.in. na budowę nowych odcinków sieci cieplnej – wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym – dofinansowanie wyniesie ponad 39 mln złotych. 82 mln złotych – to dofinansowanie na likwidację węzłów grupowych wraz z budowę przyłączy, w tym także w zakresie ciepłej wody użytkowej. Niemal 31 milionów dofinansowania w ramach POIiŚ przeznaczonych zostanie na budowę sieci dla ciepła ze źródeł kogeneracyjnych.

Tylko w pierwszym półroczu tego roku MPEC na inwestycje związane z rozbudową i modernizacją miejskiej sieci ciepłowniczej przeznaczył ponad 21 mln złotych.

(wm, MPEC)

fot. Jan Lorek

Najnowsze

Co w Krakowie