Uniwersytet Jagielloński zawiesza wykłady z powodu zagrożenia koronawirusem

Uniwersytet Jagielloński / fot. Foter

Z powodu zagrożenia epidemią koronawirusa Uniwersytet Jagielloński zawiesza do odwołania wszystkie wykłady.

Minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin jeszcze we wtorek rano (10 marca 2020 roku) informował, że na razie uczelnie nie będą zamykane. Władze UJ w trosce o bezpieczeństwo studentów i pracowników zdecydowały jednak o zawieszeniu wszystkich wykładów aż do odwołania. Dotyczy to także zajęć wychowania fizycznego.

Można się spodziewać, że śladem najstarszej polskiej uczelni pójdą inne szkoły wyższe, nie tylko w Krakowie.

Na razie studenci czują się zaskoczeni. Wykłady odwołano odgórnie, decyzja co do ćwiczeń czy konwersatoriów należy juz do poszczególnych wydziałów. Decyzję o zawieszeniu zajęć dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych podjął Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Dopiero jutro żacy poznają szczegółowe wytyczne dot. odwołania lekcji.

Z kolei Wydział Prawa i Administracji zawiesza zajęcia do 15 marca, a Wydział Historyczny i Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych do odwołania. Wydział Biologii oraz Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii będą nadal prowadzić ćwiczenia i konwersatoria. Pozostali dziekani nie podjęli jeszcze decyzji. 

– Obecnie na uczelni panuje totalny chaos. Najpierw były informacje o odwołaniu tylko wykładów i studenci się wściekli, bo niektórzy mają tylko konwersatoria i ćwiczenia. Dopiero później zaczęły pojawiać się informacje, że ćwiczenia będą odwoływane przez instytuty. Przed chwilą mój chłopak dostał maila ze swojego kierunku o odwołaniu zajęć. U mnie odwołano konwersatorium 45 minut przed rozpoczęciem – mówi Justyna, studentka UJ. 

Dodatkowo zamknięty został Ogród Botaniczny przy ulic Kopernika oraz pozostałe ekspozycje Muzeum UJ – Collegium Maius i Muzeum Farmacji. Obowiązuje zakaz odwiedzin i kwaterowania w akademikach. 

Zarządzenie rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. med. Wojciecha Nowaka:

 1. Odwołuje się wszelkie konferencje, imprezy o charakterze ogólnouczelnianym, wydziałowym, sportowym oraz inne wydarzenia organizowane przez Uniwersytet Jagielloński.
 2. Wstrzymuje się wszelkie wyjazdy służbowe zagraniczne oraz udział w konferencjach krajowych pracowników, doktorantów oraz studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, a wyjazdy służbowe krajowe ogranicza się do bezwzględnie koniecznych.
 3. Wstrzymuje się przyjazdy do Uniwersytetu Jagiellońskiego gości zagranicznych.
 4. Zamyka się dla zwiedzających wszystkie ekspozycje Muzeum UJ – Collegium Maius, Muzeum Farmacji i Ogrodu Botanicznego.
 5. Wstrzymuje się zakwaterowanie nowych osób w domach studenckich, jak również wprowadza się zakaz odwiedzin przez gości zewnętrznych.
 6. Odwołuje się wykłady dla studentów oraz doktorantów i zaleca się ich udostępnienie w formie elektronicznej.
 7. Odwołuje się zajęcia wychowania fizycznego.
 8. Organizacja zajęć klinicznych w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum zostanie odrębnie uregulowana zarządzeniem Prorektora ds. Collegium Medicum.
 9. Pozostałe zajęcia zachowują dotychczasowy przebieg, a dokonywanie zmian co do formy ich odbycia pozostawia się do wyłącznej decyzji właściwego Dziekana/Dyrektora Szkoły Doktorskiej.
 10. W celu przeciwdziałania rozpowszechnianiu się wirusa SARS-CoV-2 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania w formie tzw. pracy zdalnej.
 11. Szczegółowe zasady wykonywania pracy w formie tzw. pracy zdalnej zostaną określone w komunikacie Kanclerza UJ.

GS, ml, js

Zobacz także