Kolejna uczelnia w Krakowie stwarza ułatwienia dla osób transpłciowych

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie wprowadził dodatkowe ułatwienia dla osób transpłciowych. Tacy studenci mogą sobie wybrać imię, pod którym będą występować na zajęciach i na maila z takim imieniem będzie trafiać korespondencja z uczelni.

Uniwersytet Pedagogiczny to druga szkoła wyższa w Krakowie wprowadzająca takie rozwiązanie. Pierwszy był Uniwersytet Jagielloński. Kiedy pojawiły się informacje na ten temat, nowe rozwiązanie ostro skrytykowała kurator oświaty Barbara Nowak, a także minister edukacji Przemysław Czarnek. Pewnie i tym razem można spodziewać się podobnej reakcji na decyzję Uniwersytetu Pedagogicznego.

Oto pełna treść komunikatu zamieszczonego na Facebooku dr Magdaleny Stoch -Pełnomocniczki Rektora ds. Równego Traktowania

„Szanowni Państwo,
Na początku kolejnego nowego roku akademickiego po raz kolejny zwracamy się do Państwa z informacją dotyczącą szczególnej sytuacji osób transpłciowych studiujących lub rozpoczynających studia w Uniwersytecie Pedagogicznym.
Polskie prawo stanowi, że uznanie tożsamości płciowej i korekta danych w dowodzie osobistym może nastąpić dopiero po przejściu przez osobę zainteresowaną długotrwałych konsultacji psychologicznych i terapii hormonalnej, oraz po uruchomieniu procesu sądowego, polegającego na konieczności pozwania własnych rodziców. W praktyce oznacza to, że osoba rozpoczynająca studia zazwyczaj jest identyfikowana i rejestrowana w Wirtualnej Uczelni – z powodów formalnych – na podstawie danych (imienia, płci), którymi na co dzień już się nie posługuje. Oznacza to również, że w chwili obecnej nie możemy dokonać korekty imienia i nazwiska w Wirtualnej Uczelni, ponieważ są to dane osobowe osób studiujących pobierane z systemu dziekanatowego Uczelnia.XP.
Każda osoba transpłciowa może jednak zgłosić na adres: pomoc@up.krakow.pl prośbę o korektę adresu mailowego i danych w Ms Teams. Wówczas będzie korespondowała i uczestniczyła w zajęciach pod imieniem zgodnym z odczuwaną tożsamością płciową. Uprzejmie uprzedzamy o możliwości zaistnienia takiej sytuacji na zajęciach, o czym zwykle informują opiekunowie roku lub sami studenci/ki. Mamy nadzieję, że wspólnie stworzymy środowisko, w którym każdy i każda poczuje się mile widziany/a.
Z wyrazami szacunku,
dr Magdalena Stoch
Pełnomocniczka Rektora ds. Równego Traktowania
dr hab. Tomasz Sikora, prof. UP
Przewodniczący Rektorskiej Komisji ds. Równego Traktowania
Kamila Kowalczyk
Przewodnicząca Samorządu Studentów”.

A to stanowisko władz Uniwersytetu Pedagogicznego:

„Władze uczelni pragną zaznaczyć, że uczelnia nie skupia się wybiórczo na tematach. Wszyscy studiujący w Uniwersytecie Pedagogicznym traktowani są jednakowo. Jeżeli znajdą się studenci, którzy zgłoszą potrzebę zmiany poufnych danych osobowych, to ich sprawa może zostać procedowana na podstawie stosownych zaświadczeń, z zachowaniem poczucia bezpieczeństwa, szacunkiem i dyskrecją, jak przypadku każdej indywidualnej sprawy dotyczącej zdrowia fizycznego i psychicznego studentów.”

(red)

Najnowsze

Co w Krakowie