Uniwersytet Rolniczy kusi nowościami!

Uniwersytet Rolniczy poszukuje nowych studentów! Z początkiem czerwca, ruszyła elektroniczna rekrutacja nowych żaków, którzy od października zasilą szeregi UR. Przyszli studenci mogą wybierać spośród aż 33 kierunków i 62 specjalności. Dodatkowo w ofercie uczelni pojawiły się nowe kierunki, takie jak Biogospodarka oraz Jakość i Bezpieczeństwo Środowiska, Przetwórstwo Drewna, Ichtiologia i Rybactwo Śródlądowe oraz Technologia Roślin Leczniczych i Prozdrowotnych a także Inżynieria Biosystemów. Na studentów czeka 3721 miejsc.

W ubiegłym roku największą popularnością wśród kandydatów na studentów Uniwersytetu Rolniczego, cieszyły się kierunki Dietetyki, Bioinżynierii Zwierząt, Weterynarii, Gospodarki Przestrzennej, Odnawialnych Źródeł Energii i Gospodarki Odpadami oraz Jakości i Bezpieczeństwa Żywności.

W tym roku na studentów czeka sporo nowości, bo do oferty edukacyjnej dołączyły nowe kierunki, które stworzono z myślą o zapotrzebowaniu zawodowym na rynku pracy i wychodzą naprzeciw oczekiwaniom samych studentów. Jednym z nowych kierunków jest Biogospodarka – studia przygotowują studentów do pracy m.in. w sektorze produkcji żywności oraz w sektorach przemysłu i energetyki. Kolejną nowością jest kierunek Jakość i Bezpieczeństwo Środowiska, który będzie kształcił specjalistów w zakresie fizycznych, chemicznych oraz biologicznych zagrożeń dla jakości i bezpieczeństwa środowiska. Studenci poznają również procedury, metody ich minimalizowania.

Idzie nowe

W ramach nowości, studenci będą mogli wybierać również kierunek Przetwórstwo Drewna, który pozwoli im w przyszłości na rozpoczęcie kariery zawodowej m.in. w zakładach zajmujących się pozyskiwaniem drewna zgodnie z zasadami ochrony środowiska, ale również w branży tartacznej, stolarki budowlanej, czy meblarskiej.

Wśród propozycji kierowanej do nowych studentów Uniwersytetu Rolniczego, znalazł się również kierunek Ichtiologia i Rybactwo Śródlądowe, które łączy w sobie poszerzoną wiedzę dotyczącą metod chowu i hodowli ryb. Dzięki tym studiom, absolwenci zyskają również pełną wiedzę dotyczącą planowania i prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej.

W ostatnich latach przybywa osób, które interesują się zdrową żywnością i wykorzystaniem naturalnych składników do poprawy jakości zdrowia i życia człowieka. Uniwersytet Rolniczy postanowił wyjść naprzeciw oczekiwaniom samych studentów i stąd w ofercie edukacyjnej pojawił się również kierunek Technologia Roślin Leczniczych i Prozdrowotnych, który da absolwentom możliwość prowadzenia własnej działalności w zakresie technologii roślin leczniczych i prozdrowotnych. Dodatkowo studenci będą posiadali umiejętność wykorzystania nowoczesnych metod analitycznych do oceny jakości surowców roślinnych oraz kontroli ich bezpieczeństwa na wszystkich etapach produkcji, przechowywania, przetwarzania i wprowadzania na rynek.

Wśród nowości nie zabrakło również kierunków skierowanych do zagranicznych studentów i osób, które chciałyby postawić na rozwój swojej kariery poza granicami Polski. Environmental and Plant Biotechnology – to kierunek który pozwoli studentom zyskać interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności opartych na znajomości nauk biologicznych, rolniczych i technicznych, rozszerzone o zaawansowaną wiedzę w zakresie wykorzystania biotechnologii w rozwiązywaniu problemów ochrony środowiska, ekspresji genów itp. Kierunek będzie prowadzony w całości w języku angielskim.

Ostatnią z nowości, jest Inżynieria Biosystemów, która wyposaży absolwentów w szeroką wiedzę na temat wykorzystania nauk inżynieryjnych dla systemów biologicznych. Dzięki temu studenci będą mogli związać swój rozwój zawodowy z branżami wykorzystującym wiedzę z zakresu sensoryki i automatyki oraz robotyki wykorzystywanej w szeroko pojętym sektorze gospodarki żywnościowej i komunalnej oraz segmencie nowoczesnych technologii.

Rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia trwa od 1 czerwca do 11 lipca, na studia stacjonarne II stopnia od 1 czerwca do 1 sierpnia. Z kolei rekrutacja na studia niestacjonarne I stopnia potrwa do 22 sierpnia a na studia niestacjonarne II stopnia do 1 sierpnia na kierunkach Ekonomii, Jakości i Bezpieczeństwa Środowiska oraz Ochrony Środowiska i 22 sierpnia na kierunku Ogrodnictwo.

Studenci będą mogli również starać się o zakwaterowanie w domach studenckich należących do Uniwersytetu Rolniczego. Uczelnia posiada cztery własne akademiki, które są w stanie pomieścić 1521 żaków. Dodatkowo studenci mogą liczyć również na zakwaterowanie na terenie Miasteczka Studenckiego Akademii Górniczo-Hutniczej.

(pt)

fot. Uniwersytet Rolniczy

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Najnowsze

Co w Krakowie