Urzędnicy idą na kompromis! Zmiany w planie remontu Parku Bednarskiego

Nie będzie estrady, części barierek i elementów rzeźbiarskich w parku Bednarskiego. Zarząd Zieleni Miejskiej rezygnuje z niektórych planów po głosach oburzenia ze strony mieszkańców. Ale dla Akcji Ratunkowej dla Krakowa to za mało – aktywiści chca rezygnacji ze wszystkich barierek i ogrodzeń. Na weekend szykują „Obywatelską okupację Bednarskiego”, cykl wydarzeń w parku, namawiaja nawet na nocowanie tam w namiocie.

Przed miesiącem pisaliśmy o tym, że remont parku w Podgórzu budzi w Krakowie wielkie emocje. Początkowo Zarząd Zieleni Miejskiej planował przeznaczyć na ten cel ponad 20 mln zł, ale w przetargu zostało kilka firm i wygląda na to, że najtańsza oferta na rewitalizację kultowego parku może wynieść ok. 16 mln zł.

W sprawę zaangażowali się aktywiści z Akcji Ratunkowej dla Krakowa, którzy krytykowali tak kosztowny remont. Zwracali też uwagę na to, że ZZM nie przeprowadził konsultacji społecznych w tej sprawie. Wytknęli też pomysł postawienia barierek w parku.

W środę odbyło się spotkanie zorganizowane przez Jerzego Muzyka, wiceprezydenta miasta Krakowa ds. Zrównoważonego Rozwoju. Wzięli w nim udział: zastępca dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej Jarosław Tabor, przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XIII Podgórze Szymon Toboła oraz radny Miasta Krakowa Jacek Bednarz. Spotkanie poświęcone zostało możliwym modyfikacjom projektu rewaloryzacji parku im. Wojciecha Bednarskiego, w związku z uchwałą Rady Dzielnicy XIII Podgórze z 25 maja 2021 r., w zakresie rozwiązań zawartych w projekcie wykonawczym „Rewaloryzacja Parku im. W. Bednarskiego”.

Po spotkaniu Zarząd Zieleni Miejskiej poinformował, że planuje rozważenie częściowej rezygnacji z poręczy prowadzonych wewnątrz parku, wzdłuż fragmentów ścieżki (tzw. Wielka Serpentyna), ale też zlecenie dodatkowej ekspertyzy w zakresie określenia stanu stoków kamieniołomu, częściową rezygnację z projektowanych ogrodzeń i bram, ingerencji w „wgłębnik” i z montażu elementów rzeźbiarskich, odnoszących się do legendy o Panu Twardowskim. Poinformowano też, że nie będzie dalszej wycinki drzew na terenie parku oraz w jego bezpośrednim otoczeniu. Wygląda na to, że nie powstanie też estrada dla imprez plenerowych na łące Ogrodu Ludowego.

ZZM nie zamierza rezygnować za to z budowy siłowni zewnętrznej wraz ze ścieżką zdrowia od strony ul. Krzemionki w centralnej części tzw. Ogrodu Zewnętrznego. „Mieszkańcy kilkukrotnie składali projekty budowy siłowni w parku Bednarskiego w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa, a zatem jej realizacja jest zbieżna z wolą części mieszkańców” – argumentują urzędnicy. I dodają, że poręcze – barierki wzdłuż fragmentu chodnika przy ul. Krzemionki na wysokości projektowanej siłowni zewnętrznej, pozostaną z uwagi na względy bezpieczeństwa użytkowników parku oraz podjęte uzgodnienia z Zarządem Dróg Miasta Krakowa.

„Docelowe decyzje odnoszące się do opisanych propozycji zmian zapadną po skonsultowaniu rozwiązań z zespołem projektowym, kierownikiem budowy, inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz Małopolskim Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków. Po wypracowaniu wspólnego stanowiska, Zarząd Zieleni Miejskiej przekaże ostateczne informacje” – czytamy na oficjalnej stronie Krakowa.

Park Bednarskiego czeka na rewitalizację

Zdjęcie 1 z 11

(Fot. Rafał Biały)

Dla aktywistów Akcji Ratunkowej dla Krakowa ustępstwa ZZM to za mało. „Drodzy mieszkańcy, drogie mieszkanki Krakowa, po bezskutecznych rozmowach z włodarzami miasta, spotkaniach, spacerach i oddolnych społecznych konsultacjach, podjęliśmy decyzję o obywatelskiej okupacji parku Bednarskiego. Piknikujemy dwa dni, stawiamy namioty i nocujemy w parku, nie opuścimy go w potrzebie!” – czytamy w zapowiedzi dwudniowych wydarzeń (3-4 lipca 2021).

✋🤚 Uwaga mamy to! Dopięliśmy program! Wielkie brawa dla wszystkich zaangażowanych i wspomagających. Teraz wszystko w…

Posted by Akcja ratunkowa dla Krakowa on Wednesday, June 30, 2021

Oto szczegółowe ustalenia podjęte w trakcie spotkania – zgodnie z oświadczeniem zamieszczonym na stronie Zarządu Zieleni Miejskiej:

 • Altana o kształcie ośmiokąta foremnego, posadowiona na podmurówce, zlokalizowana w rejonie Małej Promenady pozostanie w projekcie rewaloryzacji parku im. Wojciecha Bednarskiego. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie jest w trakcie uzgadniania rozwiązań umożliwiających udostępnienie altany dla osób z niepełnosprawnościami. Nie przewiduje się wykonania widokowego tarasu ziemnego.
 • Poręcze na reprezentacyjnych schodach od strony ul. Zamoyskiego pozostaną z uwagi na względy bezpieczeństwa użytkowników parku oraz obowiązujące przepisy prawa.
 • Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie nie przewiduje rezygnacji z budowy siłowni zewnętrznej wraz ze ścieżką zdrowia od strony ul. Krzemionki w centralnej części tzw. Ogrodu Zewnętrznego. W trakcie spotkania terenowego 28 maja 2021 r. ustalono, że siłownia ze ścieżką zdrowia pozostaną w projekcie. Ponadto należy mieć na względzie fakt, że mieszkańcy kilkukrotnie składali projekty budowy siłowni w parku Bednarskiego w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa, a zatem jej realizacja jest zbieżna z wolą części mieszkańców.
 • Poręcze – barierki wzdłuż fragmentu chodnika przy ul. Krzemionki na wysokości projektowanej siłowni zewnętrznej, pozostaną z uwagi na względy bezpieczeństwa użytkowników parku oraz podjęte uzgodnienia z Zarządem Dróg Miasta Krakowa.
 • Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie planuje rozważenie częściowej rezygnacji z poręczy prowadzonych wewnątrz parku, wzdłuż fragmentów ścieżki (tzw. Wielka Serpentyna).
 • Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie planuje zlecenie dodatkowej ekspertyzy w zakresie określenia stanu stoków kamieniołomu (ryzyka ewentualnego odspajania fragmentów skał), w kontekście możliwości rezygnacji z części ogrodzeń u podnóża ścian kamieniołomu.
 • Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie planuje częściową rezygnację z projektowanych ogrodzeń i bram.
 • Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie planuje częściową rezygnację z ingerencji w „wgłębnik”.
 • Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie nie planuje dalszej wycinki drzew na terenie parku oraz w jego bezpośrednim otoczeniu.
 • Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie planuje rozważenie częściowej rezygnacji z montażu elementów rzeźbiarskich, odnoszących się do legendy o Panu Twardowskim.
  Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie planuje zaniechanie budowy estrady dla imprez plenerowych na łące Ogrodu Ludowego.

(red)

Najnowsze

Co w Krakowie