Usiedli i podliczyli. ŚDM kosztowało łącznie 200 mln zł. Co kosztowało najwięcej?

Znany jest już całkowity koszt organizacji Światowych Dni Młodzieży, który wyniósł 200,6 mln zł. Źródła finansowania przyniosły 201,2 mln zł, a więc o kilkaset tysięcy złotych więcej. Trzeba przyznać, że ktoś to dobrze policzył.

Organizując Światowe Dni Młodzieży bazowano głównie na pięciu źródłach finansowania: składkach partycypacyjnych uczestników, darowiznach prywatnych i firm wspierających, składkach od wiernych, dochodów spółki ŚDM oraz wsparciu z budżetu państwa dla działań z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Światowe Dni Młodzieży wywarły również wpływ na Polskę i miasto Kraków, promując je na niespotykaną skalę. Ekwiwalent reklamowy w polskich mediach wyniósł 67 mln zł, w mediach zagranicznych 550 mln zł. W okresie 18 lipca – 1 sierpnia w mediach całego świata na temat ŚDM pojawiło się łącznie prawie 8 300 publikacji zagranicznych a w samym tygodniu Wydarzeń Centralnych, 5 500 materiałów prasowych o Krakowie. Oprócz promocji miasta, Kraków zyskał również finansowo: kwota wydatków pozostawionych w Krakowie przez uczestników to łącznie 500 milionów złotych.

Najwięcej kosztów (109 mln) wygenerowała tzw obsługa pielgrzyma, (tj. niezbędnik pielgrzyma), organizacja zakwaterowania, wyżywienia, transportu
oraz ubezpieczenie i aplikacje mobilne.

Przygotowanie miejsc Wydarzeń Centralnych oraz miejsc spotkań towarzyszących (m.in. Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, Sanktuarium św. Jana Pawła II), dało łącznie sumę 67 074 514 zł. Przygotowanie wydarzeń na Błoniach (Ceremonia Otwarcia, Powitanie Ojca Świętego, Droga Krzyżowa) oraz wydarzenia w Parku Jordana (Targi Powołaniowe, Strefa Pojednania) to łącznie koszt 24 817 572 zł, wydarzenia na Campus Misericordiae (Msza Posłania oraz Czuwanie z Ojcem Świętym) – 37 561 727 zł, natomiast koszt organizacji Pielgrzymki Miłosierdzia, przygotowania konfesjonałów i Mszy św. dla osób konsekrowanych w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia i Sanktuarium św. Jana Pawła II wyniósł 4 695 215 zł. Koszty związane z organizacją głównych miejsc spotkań młodzieży z Papieżem Franciszkiem obejmowały prace związane z inwestycjami i przygotowaniem terenu, wygrodzeniem, budową dróg tymczasowych, tymczasowej infrastruktury elektrycznej i światłowodowej, utwardzenie i zabezpieczenie przejść i miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych i gości, projektem i budową ołtarzy, organizacją liturgii, nagłośnieniem, przygotowaniem telebimów oraz usług
sanitarnych.

W koszty organizacji ŚDM w Krakowie należy wliczyć też koszt poszczególnych etapów przygotowań czyli wydarzeń tj. Zjazd Delegatów jak również koszty wynagrodzenia pracowników KO oraz wolontariuszy długoterminowych, Call Center czy pre-wydarzeń, które łącznie kosztowały 9 869 207 zł. Mniej kosztów pochłonęła organizacja Festiwalu Młodych, zorganizowanego na kilkudziesięciu scenach festiwalowych, i Katechez w ponad 300 miejscach na terenie całej Archidiecezji Krakowskiej: łącznie 7 103 074 zł. Organizacja i obsługa centrum informacyjnego i rejestracyjnego podczas Światowych Dni Młodzieży to koszt 1 961 365 zł. W koszty organizacji Światowych Dni Młodzieży wpisują się również tzw. koszty inne (obsługi medialnej, strony internetowej, promocji i zorganizowania tłumaczeń, również podczas Wydarzeń Centralnych), które łącznie wyniosły 4 696 780 zł.

W porównaniu do organizacji Światowych Dni Młodzieży na przestrzeni ostatnich 8 lat, ŚDM w Krakowie wygenerowały najmniej kosztów, w tym o ponad połowę mniej niż podczas organizacji ostatnich ŚDM w Rio de Janeiro w 2013 r.

Co ważne, wszystkie materialne rzeczy pozostałe po Światowych Dniach Młodzieży trafiły i wciąż są przekazywane na rzecz wielu instytucji: stowarzyszeń, fundacji, ośrodków pomocy, szkół, parafii, duszpasterstw i zakonów. Łącznie przekazano 14 657 plecaków pielgrzyma oraz ponad 60 komputerów. Pozostały po ŚDM suchy prowiant przekazano na rzecz fundacji Caritas oraz wykorzystane zostanie podczas Wigilii z bezdomnymi, organizowanej na krakowskim Rynku. Wodę butelkowaną wykorzystano podczas organizacji Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej na Jasną Górę, a także przeznaczono do dyspozycji osób uczestniczących w uroczystościach pogrzebowych ś.p. ks. kard. Franciszka Macharskiego jak i zgromadzonych podczas obchodów konsekracji Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie.

(wm, informacja prasowa)

fot. Paweł Zaborski

Zobacz także