Ustanowienia użytku ekologicznego „Łąki nad Rudawą, miejski program In Vitro, wycinka drzew pod budowę kampusu AM. Przed nami sesja Rady Miasta

Musisz przeczytać

W środę 11 września  odbędzie się 117. sesja Rady Miasta Krakowa. Początek jak zwykle o godz. 10.00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3-4. Obrady można śledzić online.

Podczas drugiego czytania radni zadecydują o losach projektu uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Łąki nad Rudawą” . Podczas ostatniej sesji  radni  nie zdecydowali na ustanowienie łąk nad Rudawą użytkiem ekologicznym. Sprzeciw w tej sprawie wyrazili przedstawiciele Wód Polskich, którzy nie zgodzili się na wskazane ustawienie przebiegu granic objętych ochroną. Pod ochroną miało znaleźć się niemal 10 hektarów doliny, który miał ochronić jej wyjątkowy ekosystem. Krakowianie od dwóch lat walczą o nadanie tym terenom statusu użytku ekologicznego, argumentując, że zawiera on wyjątkowe walory przyrodnicze. Na jego obszarze można znaleźć szczególne okazy fauny i flory, m.in.: słowiki, dzięcioły, kukułki i sowy uszate. Ostatecznie zdecydowano, że ustanowieniem użytku ekologicznego radni zajmą sie podczas kolejnej najbliższej sesji. 

W porządku obrad znalazły się  dwa projekty rezolucji w sprawie: wprowadzenia programu refundacji kosztów leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego  oraz ochrony terenów zielonych w dzielnicy II Grzegórzki w związku z planowaną budową kampusu Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie. Autorzy rezolucji wskazują na konieczność wycinki  ponad 200 drzew w rejonie ulicy Skrzatów w związku z planowaną  budową nowej siedziby Akademii Muzycznej. Proponują, żeby kompleks dla uczelni powstał na sąsiednich działkach, gdzie planowano Centrum Muzyki, ale jego realizacja w tym miejscu nie doszła do skutku. Zieleniec z drzewami sugerują włączyć z kolei do mającego powstać obok parku Grzegórzeckiego.

Radni procedować też będą projekt uchwały kierunkowej do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie miejsca pochówku zwierząt towarzyszących  Autorzy uchwały kierunkowej wskazują, iż starania o utworzenie w Krakowie cmentarza dla zwierząt mają już ponad dwudziestoletnią historię. Argumentują , ze w tym czasie w Polsce powstało kilkanaście grzebowisk, m.in. w Szczecinie, Gdańsku, Toruniu, Bytomiu, Rybniku czy w Gorzowie Wielkopolskim. – Miejsca godnego pochówku dla zwierząt domowych nie ma nie tylko w drugim co do wielkości mieście w Polsce, ale także w całym województwie małopolskim. Na całym świecie tworzenie tego rodzaju miejsc – w postaci grzebowisk lub spopielarni zwierzęcych zwłok wraz z kolumbarium – jest już standardem i
odpowiada na ważne potrzeby właścicieli zwierząt. Śmierć zwierzęcego przyjaciela sama w sobie jest bolesnym doświadczeniem. Zrozumiałe więc jest, że w takich sytuacjach każdy właściciel chciałby pożegnać swojego pupila w godny, a przy tym zgodny z prawem, sposób. Polskie przepisy nie pozwalają na pochówek we własnym ogródku czy na ogólnodostępnym terenie. Mimo to wiele osób, z szacunku dla swojego nieżyjącego towarzysza, decyduje się na złamanie prawa. Są i tacy, którzy przemierzają szmat drogi do miejsca, gdzie mogą legalnie pogrzebać swoje zwierzę.  Mieszkańcy Krakowa, drugiego co do wielkości miasta w Polsce, powinni mieć możliwość rozstania się ze swoim zwierzęciem w cywilizowany sposób – w dedykowanym do tego miejscu: na cmentarzu dla zwierząt towarzyszących lub w kolumbarium, po uprzednim spopieleniu jego zwłok – czytamy w projekcie uchwały.

Radni zajmą się również oraz projektem uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyznaczenia miejsc na terenie Gminy Miejskiej Kraków, gdzie zostanie wprowadzone odstępstwo od ogólnego zakazu spożywania napojów alkoholowych w przestrzeni publicznej. Zakłada on utworzenie na terenie miasta specjalnych stref, w których będzie można pić alkohol na świeżym powietrzu. Projekt uchwały obligowałby prezydenta Krakowa do rozpoczęcia konsultacji społecznych do 60 dni od jej przyjęcia przez radę miejską. Ramowy czas zakończenia konsultacji to marzec 2024 roku. Autorzy uchwały  nie wskazali  konkretnych lokalizacji. W uzasadnieniu uchwały czytamy, „że miejsca te nie mogą zakłócać spokoju osób mieszkających w pobliżu”.

Radnym przedstawione też zostaną informacje Prezydenta Miasta Krakowa na temat: zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (wraz z dyskusją); działalności spółki Igrzyska Europejskie 2023 (wraz z dyskusją); inwestycji „Kładka Kazimierz – Ludwinów” (wraz z dyskusją).

W porządku obrad znalazły się też projekty uchwał związane z planowaniem przestrzennym, m.in. projekty uchwał w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon ulicy Reymonta i Oleandry” (druk nr 3565), „Rejon ulicy Czarnowiejskiej i Urzędniczej” (druk nr 3566), „Cichy Kącik” (druk nr 3568) oraz uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Soboniowice II” (druk nr 3556).

Patrycja Bliska 

- Advertisement -spot_img

Przeczytaj również

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
- Advertisement -spot_img

Najnowsze

KRK News Poleca