Piątek pod znakiem dużych utrudnień w ruchu w Krakowie i okolicach

Pierwsze utrudnienia w Krakowie pojawią się już we wczesnych godzinach porannych. Kierowcy musza się liczyć z kłopotami przez cały dzień. Nie tylko w samym Krakowie, ale także w jego okolicach, w rejonie Skawiny czy Myślenic. Wieczorem lepiej nie wyjeżdżać samochodem na ulice Krakowa. Wszystko z powodu ostatniego etapu Wyścigu Kolarskiego Tour de Pologne.

Ostatni etap najważniejszego kolarskiego wyścigu w Polsce został wyznaczony na trasie Skawina – Kraków. Kolarze wyruszą spod siedziby włoskiej firmy Valsir w Skawinie. Potem pojadą m.in. przez Krzywaczkę, Sułkowice, Lanckoronę, Bieńkówkę, Budzów, Stróżę, Myślenice, Polankę, Byszyce, Lisinę, Mogilany, Radziszów, Jaśkowice, Czernichów, Zagacie, Kaszów, Kryspinów, by dotrzeć do Krakowa. Start w Skawinie zaplanowany jest na godz. 14.30, wjazd do Krakowa – ok. godz. 18. Wyścig może się zakończyć ok. godz. 18.30, bo kolarze oprócz przejazdu przez Kraków zrobią jeszcze trzy pięciokilometrowe rundy (na trasie: al. Focha, al. Mickiewicza, ul. Reymonta, ul. Piastowska, ul. Królowej Jadwigi, al. Focha).

TRASA TOUR DE POLOGNE:

START HONOROWY godz. 14:15 – Skawina: Przemysłowa – Torowa – Krakowska – Pokoju – Rynek – Żwirki i Wigury – START OSTRY godz. 14:35 – Żwirki i Wigury – Radziszowska – Radziszów: Skawińska – Jana Pawła II – Zadworze – Podlesie (po trasie linii 253 do ronda w miejscowości Krzywaczka) – Krzywaczka – Sułkowice – Lanckorona – Palcza – Harbutowice – Bieńkówka – Stróża – Myślenice – Polanka – Zawada – Siepraw – Czechówka – Byszyce – Rzeszotary (dojazd w rejon przystanku Rzeszotary Panciawa ok. godz. 16:15 – 16:30) – dalej: Galicyjska – Piasna Górka – Bielowicza – skręt w kierunku Ochojna jak linie 225 i 285 – Gen. Zielińskiego (prosto do ronda w rejonie przystanku Rzeszotary Remiza) – dalej po trasie linii 225: Ochojno – Wrząsowice: Nad Wilgą – Wrzosowa – Spacerowa (droga w kierunku Lusiny) – Lusina: Łąkowa – Brzegi (trasa linii 265) – Konary: Krakowska – Górska – Mogilany: Działy – Świątnicka – Zakopiańska (dojazd do centrum Mogilan ok. godz. 16:40 – 16:55) – Skawińska (trasa linii 245) – Chorowice – Buków – Radziszów: Wytrzyszczek – Rynek (dojazd do centrum Radziszowa ok. godz. 16:45 – 17:00) – Jana Pawła II – Brzegi (trasa linii 263) – Rzozów – skręt w lewo przed przystankiem Rzozów Skotnica – dojazd do DW953 – dalej w kierunku Kalwarii Zebrzydowskiej (trasa linii 213) – Gołuchowice – skręt w prawo do Krzęcina jak linia 213 – Krzęcin: Kalwaryjska – Św. Floriana – Krakowska – Zelczyna: dojazd do DK44 i skręt w lewo w kierunku Oświęcimia (ok. godz. 17:05 – 17:20) – Brzeźnica – Nowe Dwory – Chrząstowice – Łączany – Rusocice (dojazd w rejon przystanku Rusocice Na Brzegu ok. godz. 17:20 – 17:40): Krakowska – Kłokoczyn  – Czernichów: Wadowicka – Podgórki – Krakowska – dalej po trasie linii 229: Zagacie – Kaszów – Liszki: Czernichowska – Św. Jana Kantego (DW780) – Kryspinów – Kraków (wjazd ok. godz. 17:45 – 18:05): Księcia Józefa – Most Zwierzyniecki – Zielińskiego (jezdnia w kierunku Przegorzał) – Praska – Szwedzka – Tyniecka – Rynek Dębnicki – Madalińskiego – Most Dębnicki (jezdnia zachodnia) – Al. Krasińskiego (jezdnia zachodnia) – następnie 3 okrążenia: Al. Mickiewicza (jezdnia zachodnia) – Reymonta – Piastowska – Królowej Jadwigi – Al. Focha – META (dojazd ok. godz. 18:25 – 18:50).

Utrudnienia w Krakowie
Pierwsze utrudnienia w ruchu pojawią się w piątek od wczesnych godzin porannych na ul. Focha, Kałuży oraz 3 Maja. Od około godziny 13:00 utrudnienia wystąpią także na ul. Piastowskiej oraz Królowej Jadwigi, natomiast około godziny 15:30 pojawią się one, na al. Trzech Wieszczy. Na godzinę 18:00 planowany jest wjazd kolarzy do Krakowa od strony ulicy Księcia Józefa. Zawodnicy przejadą trasą: Ks. Józefa – Most Zwierzyniecki – Zielińskiego – Praska – Szwedzka – Tyniecka – Madalińskiego – Konopnickiej – Most Dębnicki – Krasińskiego – Mickiewicza – Reymonta – Piastowska – Królowej Jadwigi – Focha. Na tych ulicach również musimy liczyć się z utrudnieniami w ruchu, które potrwać mogą do późnych godzin wieczornych. Szczegóły – w dalszej części artykułu.

Utrudnienia w Skawinie
•W godzinach 14:15-14:45 zamknięte będą w mieście Skawina ul. Przemysłowa, Torowa, Krakowska (od wiaduktu do rynku), Żwirki i Wigury oraz Radziszowska.
•Kolarze wrócą do Gminy Skawina o godz. 16:40. W godzinach 16:40 – 17:30 pojadą z Radziszowa przez Rzozów, Gołuchowice, Polankę Hallera, Krzęcin do Zelczyny. W godzinach 17:00 – 17:30 Drogą Krajową nr 44 będą kontynuowali wyścig z Zelczyny do Jaśkowic.
Godziny zamknięć ulic mogą ulec nieznacznemu skróceniu lub wydłużeniu. Po przejeździe kolarzy drogi będą sukcesywnie odblokowywane.
Zmiany obejmą także pasażerów komunikacji miejskiej. W godzinach 14:00 – 14:45 oraz 16:45 – 17:20 możliwe są chwilowe wstrzymania w ruchu dla linii aglomeracyjnych 203, 213, 223, 233, 235, 253, 263, 283, 293.

Na terenie Krakowa zostaną wprowadzone ogromne zmiany w organizacji ruchu drogowego i komunikacji miejskiej

 • od godz. 5.00, w związku z montażem infrastruktury towarzyszącej, zostaną zamknięte:
 • al. Focha (od mostu na Rudawie), al. 3 Maja oraz ul. Kałuży
 • na czas zamknięcia al. Focha na ul. Wyczółkowskiego zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy, celem zapewnienia dojazdu i wyjazdu z ul. Kasztelańskiej (UWAGA! Dojazd do ulic przyległych do al. Focha możliwy od strony ul. Dunin Wąsowicza i Salwatorskiej)
 • na czas zamknięcia al. 3 Maja, na ul. Igrców wprowadzone będą dwa kierunki ruchu
 • na fragmencie ul. Chodowieckiego, na odcinku od ul. Olimpijskiej do ul. Reymonta, będą obowiązywać znaki zakazu zatrzymywania się B-36 – dla ułatwiania wyjazdu pojazdów KMK oraz na ul. Chodowieckiego wyznaczony będzie dodatkowy przystanek autobusowy
 • z al. Mickiewicza i ul. Piłsudskiego będzie możliwy tylko dojazd do parkingu przy hotelu Cracovia przy al. Focha
 • od godz. 13.00, w związku z domknięciem pętli wokół Błoń, na której będą odbywać się Tour de Pologne Junior oraz częściowo 79. Tour de Pologne, zostanie zamknięta dodatkowo ul. Piastowska. Ponadto, na ul. Królowej Jadwigi (na odcinku pomiędzy ul. Piastowską a al. Focha) ruch jednokierunkowy będzie odbywał się jedynie w stronę Salwatora, tj. do ul. Kościuszki oraz do ul. Księcia Józefa (zostanie wprowadzony korytarz umożliwiający przejazd pojazdów od strony Woli Justowskiej w kierunku Salwatora). Nie będzie możliwości wjazdu w al. Focha i al. 3 Maja z al. Mickiewicza
 • od godz. 15.30, w związku z przygotowaniem trasy 79. Tour de Pologne, zostanie zamknięta zachodnia jezdnia Alej Trzech Wieszczów od mostu Dębnickiego do ul. Reymonta (z wprowadzeniem ruchu dwukierunkowego na tym odcinku na wschodniej jezdni Alei Trzech Wieszczów i moście Dębnickim), zostanie zamknięta ul. Reymonta (południowa jezdnia od al. Mickiewicza do ul. Miechowskiej i dalej cała jezdnia od ul. Miechowskiej do ul. Piastowskiej), zostanie zamknięta ul. Piastowska, od ul. Reymonta do al. 3 Maja, razem z już zamkniętym odcinkiem od al. 3 Maja do ul. Królowej Jadwigi. Na czas ruchu dwukierunkowego na wschodniej jezdni Alej Trzech Wieszczów przestawia się przystanki autobusowe: „AGH/UR” na wysokość budynku AGH przy al. Mickiewicza, „Muzeum Narodowe” na wschodnią jezdnię w rejon zamkniętego skrzyżowania Alej Trzech Wieszczów – al. Focha – 3 Maja – ul. Piłsudskiego
 • po godz. 17.00, po przejeździe ostatniego zawodnika Tour de Pologne Junior, będzie udrożniony przejazd al. 3 Maja i dalej ul. Chodowieckiego, ul. Igrców dla pojazdów wyjeżdżających z ulic: Oleandry, Ingardena, Kadrówki (będą mieć zamknięty wyjazd z ul. Ingardena w al. Mickiewicza)
 • około godz. 18.00 nastąpi wjazd kolarzy do Krakowa od strony Kryspinowa, drogą wojewódzką 780. Następnie peleton przejedzie ulicami: Księcia Józefa, wschodnią jezdnią mostu Zwierzynieckiego, gen. ZielińskiegoPraską, Szwedzką, Tyniecką, Madalińskiego, na których to ulicach pomiędzy godz. 17.30 a godz. 18.30 zostaną wprowadzone chwilowe przerwy w ruchu. Dalej kolarze pojadą zachodnią połową mostu Dębnickiego i zachodnią jezdnią al. Krasińskiego oraz al. Mickiewicza
 • w związku z zamknięciem ul. Praskiej, w jednokierunkowej ul. Biała Droga będzie wprowadzony ruch dwukierunkowy w celu umożliwienia dojazdu m.in. do ul. Jaworowej.

Po przejechaniu trzech pętli ulicami: al. Mickiewicza, ul. Reymonta, ul. Piastowską, ul. Królowej Jadwigi i al. Focha, około godz. 18.40 przewiduje się przyjazd kolarzy na metę (al. Focha). Następnie odbędą się dekoracje zawodników i uroczyste zakończenie imprezy.

Na trasie wyścigu – w miejscach wskazanych znakami B-36 – będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się pojazdów z tablicą informującą o usunięciu pojazdu na koszt właściciela w przypadku jego pozostawienia. Zakaz zatrzymywania się pojazdów będzie dotyczył również istniejących miejsc parkingowych (zostaną one czasowo zlikwidowane). Dodatkowo zakaz zatrzymywania się zostanie wprowadzony także na fragmentach ulic: Chodowieckiego i Wyczółkowskiego.

Zalecane objazdy

W godz. 5.00–13.00, na czas zamknięcia al. Focha, al. 3 Maja i ul. Kałuży:

 • dla jadących Alejami Trzech Wieszczów do ul. Królowej Jadwigi ulicami: Czarnowiejską i Nawojki
 • dla jadących od strony ul. Piastowskiej do al. Mickiewicza ulicami: Królowej Jadwigi, Księcia Józefa do mostu Zwierzynieckiego, Zielińskiego, Monte Cassino i Konopnickiej.

Od godz. 13.00, na czas zamknięcia ul. Piastowskiej (na odcinku od Cichego Kącika do ul. Królowej Jadwigi), al. Focha oraz al. 3 Maja:

 • dla jadących do al. Mickiewicza ulicami: Nawojki i Czarnowiejską
 • dla jadących do ul. Królowej Jadwigi (ul. Kościuszki) ulicami: Armii Krajowej, Zarzecze, Na Błonie, Jesionową (do ul. Kościuszki dalej ulicą Królowej Jadwigi).

Od godz. 15.30, na czas:

 • zamknięcia ul. Piastowskiej na odcinku od al. 3 Maja do ul. Reymonta objazd dla jadących pojazdów do 3,5 t z Alej Trzech Wieszczów, z Piastowskiej, z Armii Krajowej, z al. Kijowskiej, z Zarzecze do ul. Królowej Jadwigi (i do ul. Kościuszki) ulicami: Alejami Trzech Wieszczów, Czarnowiejską, Nawojki, Armii Krajowej, Zarzecze, Na Błonie, Jesionową i Królowej Jadwigi
 • zamknięcia ul. Piastowskiej na odcinku od al. 3 Maja do ul. Reymonta oraz ul. Reymonta dla jadących ul. Piastowską, ul. Armii Krajowej, al. Kijowską, ul. Królowej Jadwigi do al. Mickiewicza ulicami: Jesionową, Na Błonie, Zarzecze, Armii Krajowej, Nawojki, Czarnowiejską, z Mydlnickiej ulicami: „bramką” z chwilową przerwą w ruchu przez zamkniętą Piastowską, dalej Igrców, Chodowieckiego, „bramką” z chwilową przerwą w ruchu przez zamkniętą Reymonta, Budryka i Nawojki i Czarnowiejską, z Królowej Jadwigi ulicami: Księcia Józefa, pod mostem Zwierzynieckim, zachodnią jezdnią mostu Zwierzynieckiego, Zielińskiego, Monte Cassino, rondem Grunwaldzkim, Konopnickiej i Krasińskiego
 • zakazu skrętu w lewo w ul. Reymonta dla jadących al. Mickiewicza do ul. Reymonta ulicami: al. Mickiewicza, nawrotką przy Lenartowicza i z powrotem al. Mickiewicza
 • wprowadzenia jednego kierunku ruchu w ul. Miechowskiej dla jadących ul. Nawojki i ul. Urzędniczą do ul. Reymonta ulicami: Czarnowiejską i al. Mickiewicza
 • braku możliwości nawrócenia na Alejach Trzech Wieszczów na odcinku wschodniej jezdni z tymczasowym ruchem dwukierunkowym dla jadących al. Krasińskiego i al. Mickiewicza z kierunku południowego do ul. Konopnickiej ulicami: Alejami Trzech Wieszczów, nawrotką przy Lenartowicza i z powrotem al. Mickiewicza;
 • zamknięcia ul. Piastowskiej na odcinku od al. 3 Maja do ul. Reymonta dla jadących ul. Nawojki i ul. Armii Krajowej do Cichego Kącika ulicami: Budryka, „bramką” z chwilową przerwą w ruchu przez zamkniętą Reymonta i dalej Chodowieckiego
 • braku możliwości skrętu w lewo na Alejach Trzech Wieszczów na odcinku wschodniej jezdni z tymczasowym ruchem dwukierunkowym dla jadących z kierunku północnego w ulice: Krupniczą, Piłsudskiego i Zwierzyniecką ulicami: Alejami Trzech Wieszczów, Konopnickiej, po zawróceniu na rondzie Grunwaldzkim z powrotem Konopnickiej, al. Krasińskiego i al. Mickiewicza.

W godz. 17.30–18.30, na czas chwilowych przerw w ruchu:

 • w ulicach: Madalińskiego, Praskiej, Księcia Józefa dla jadących do Tyńca z ul. Konopnickiej ulicami: rondem Grunwaldzkim, Monte Cassino, Zielińskiego, Praską i dalej Tyniecką
 • na wschodniej jezdni mostu Zwierzynieckiego i w ul. Księcia Józefa dla jadących z ul. Księcia Józefa od Salwatora – kierunek: Mysłowice, Warszawa, Katowice, Rzeszów, Chyżne, Balice ulicami: pod mostem Zwierzynieckim, zachodnią jezdnią mostu Zwierzynieckiego oraz dalej razem dla jadących ul. Zielińskiego od ul. Kapelanka – kierunek: Warszawa, Katowice, Mysłowice) ulicami: Praską i dalej Tyniecką do istniejących drogowskazów przed węzłem tynieckim.

Otwarcie zamkniętych ulic nastąpi po zakończeniu wyścigu oraz po demontażu infrastruktury towarzyszącej.

FUNKCJONOWANIE KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ NA TERENIE KRAKOWA:

Utrudnienia i zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej na terenie Krakowa:

 • od ok. godz. 4:30 do ok. godz. 22:00 – wyłączenie ruchu na Al. Focha, Al. 3 Maja i ul. Kałuży;
 • od ok. godz. 14:00 do ok. godz. 19:30 – wyłączenie ruchu na ul. Piastowskiej, na odcinku od Al. 3 Maja do ul. Królowej Jadwigi;
 • od ok. godz. 15:30/16:00 do ok. godz. 19:30 – wyłączenie ruchu na zachodniej jezdni (prowadzącej ruch w kierunku Ronda Grunwaldzkiego) Mostu Dębnickiego, Al. Słowackiego i Al. Mickiewicza (od ul. Madalińskiego do ul. Reymonta);
 • od ok. godz. 17:00/17:30 do ok. godz. 19:00 – wyłączenie ruchu na ul. Piastowskiej od ul. Reymonta do Al. 3 Maja;
 • od ok. godz. 17:00/17:30 do ok. godz. 18:30 – wyłączenie ruchu tramwajowego do Salwatora;
 • od ok. godz. 17:30 do ok. godz. 19:00 – wyłączenie ruchu tramwajowego do Cichego Kącika.

W związku z wyścigiem zostaną wprowadzone następujące zmiany w funkcjonowaniu Komunikacji Miejskiej w Krakowie.

Etap 1 – przygotowanie zaplecza dla wyścigu i mety – w godz. ok. 4:30 – 14:00

W związku z koniecznością przygotowania zaplecza dla wyścigu oraz mety zostanie wyłączony ruch na Al. Focha, Al. 3 Maja i ul. Kałuży. Wyjazd z pętli autobusowej „Cichy Kącik” będzie możliwy tylko ul. Chodowieckiego i Reymonta do ul. Piastowskiej.

W tym czasie zostaną wprowadzone następujące zmiany w funkcjonowaniu linii autobusowych:

 • linia 109 – będzie kursować po trasie czasowo zmienionej (skróconej): Bielany – … – Księcia Józefa – Salwator;
  • przystankiem końcowym będzie Salwator 08 (na placu postojowym przy Klasztorze Norbertanek);
  • przystankiem początkowym będzie Salwator 05 (na ul. Senatorskiej – jak dla linii aglomeracyjnych);
 • linia 134 – będzie kursować po trasie czasowo zmienionej: ZOO – … – Królowej Jadwigi – Piastowska – Cichy Kącik;
  • przystankiem początkowym będzie Cichy Kącik 04 (na pętli), dodatkowo w kierunku ZOO będzie obsługiwany przystanek Cichy Kącik 02 (na ul. Piastowskiej);
  • przystanek Piastowska w kierunku Cichego Kącika będzie przeniesiony na ul. Piastowską (słupek 03);
 • linia 152 – będzie kursować po trasie czasowo zmienionej (w  obu kierunkach): Czyżyny Dworzec – … – Piłsudskiego – Mickiewicza – Czarnowiejska – Nawojki – Piastowska – Królowej Jadwigi – … – Chełm;
  • na zmienionym odcinku trasy linia będzie obsługiwać istniejące przystanki, oprócz przystanku AGH / UR w kierunku Chełmu;
  • przystanek Miasteczko Studenckie AGH będzie w obu kierunkach funkcjonować jak dla linii 159;
 • linia 192 – będzie kursować po trasie czasowo zmienionej (w  obu kierunkach): Dworzec Główny Wschód – … – Al. Mickiewicza – Czarnowiejska – Nawojki – Piastowska – Królowej Jadwigi – … – Olszanica Bory / Cmentarz Olszanica;
  • na zmienionym odcinku trasy linia będzie obsługiwać istniejące przystanki;
  • przystanek Miasteczko Studenckie AGH będzie w obu kierunkach funkcjonować jak dla linii 159;
 • linia 502 – będzie kursować po trasie czasowo zmienionej (w  obu kierunkach): Aleja Przyjaźni – … – Piłsudskiego – Krasińskiego – Konopnickiej – Rondo Grunwaldzkie;
  • na zmienionym odcinku trasy linia będzie obsługiwać tylko przystanki: Jubilat oraz Rondo Grunwaldzkie;
  • przystankiem końcowo-początkowym będzie Rondo Grunwaldzkie 04 (na ul. Konopnickiej, po zawróceniu).

Zostanie wyznaczony dodatkowy słupek dla przystanku Cichy Kącik 04, zlokalizowany na ul. Chodowieckiego, po skręcie z ul. Igrców (autobusy będą wyjeżdżać z pętli Cichy Kącik ulicami Chodowieckiego i Reymonta).

Etap 2 – Tour de Pologne Junior – w godz. ok. 14:00 – 15:30/16:00

W związku z wyścigiem dziecięcym „Tour de Pologne Junior” zostanie dodatkowo wyłączony ruch pojazdów na ul. Piastowskiej, na odcinku od Al. 3 Maja do ul. Królowej Jadwigi.

W tym czasie zostaną wprowadzone następujące zmiany w funkcjonowaniu linii autobusowych:

 • linie 109 i 502 – nadal będą kursować po dotychczasowych trasach czasowo zmienionych jak w etapie 1;
 • linia 102 – zostanie podzielona i będzie kursować po trasach czasowo zmienionych:
  • po stronie Krowodrzy: Krowodrza Górka – … – Piastowska – Cichy Kącik;
  • po stronie Woli Justowskiej: Bielany – … – Królowej Jadwigi – Owcy Orwicza 02 (końcowy) / Piastowska 01 (początkowy);
 • linia 134 – będzie kursować po trasie czasowo zmienionej (skróconej): ZOO – … – Królowej Jadwigi – Owcy Orwicza 02 (końcowy) / Piastowska 01 (początkowy);
 • linia 152 – będzie kursować po kolejnej trasie czasowo zmienionej: Czyżyny Dworzec – … – Piłsudskiego – Mickiewicza – Czarnowiejska – Nawojki – Piastowska – Cichy Kącik;
  • na zmienionym odcinku trasy linia będzie obsługiwać istniejące przystanki, oprócz przystanku AGH / UR w kierunku Cichego Kącika;
  • przystanek Miasteczko Studenckie AGH będzie w obu kierunkach funkcjonować jak dla linii 159;
 • linia 192 – będzie kursować po trasie czasowo zmienionej (skróconej): Olszanica Bory / Cmentarz Olszanica – Olszanicka – Junacka – Królowej Jadwigi – przystanek Park Decjusza – Królowej Jadwigi – Owcy Orwicza 02 (końcowy) / Piastowska 01 (początkowy).

Nadal będzie funkcjonować dodatkowy słupek dla przystanku Cichy Kącik 04, zlokalizowany na ul. Chodowieckiego, po skręcie z ul. Igrców (autobusy będą wyjeżdżać z pętli Cichy Kącik ulicami Chodowieckiego i Reymonta).

Etap 3 – przygotowanie do wyścigu głównego – w godz. ok. 15:30/16:00 – 19:30

W związku z przygotowaniem do wyścigu głównego zostanie wyłączony ruch pojazdów na zachodniej jezdni Mostu Dębnickiego, Al. Krasińskiego i Al. Mickiewicza, na odcinku od ul. Madalińskiego do ul. Reymonta. Ruch w obu kierunkach będzie odbywać się po jezdni wschodniej.

Zostanie także wyłączony ruch pojazdów na ul. Piastowskiej, na odcinku od ul. Reymonta do Al. 3 Maja oraz na ul. Reymonta (nie będzie możliwości dojazdu do pętli autobusowej Cichy Kącik).

W tym czasie zostaną wprowadzone następujące zmiany w funkcjonowaniu linii autobusowych:

 • linie 109, 134 i 192 – będą kursować po dotychczasowych trasach czasowo zmienionych jak w etapie 2;
 • linia 102 – nadal będzie podzielona i będzie kursować po trasach czasowo zmienionych:
  • po stronie Krowodrzy: Krowodrza Górka – … – Piastowska – Armii Krajowej – Przybyszewskiego;
   • przystanek Miasteczko Studenckie AGH w kierunku Przybyszewskiego będzie nieczynny;
  • po stronie Woli Justowskiej (jak w etapie 2): Bielany – … – Królowej Jadwigi – Owcy Orwicza 02 (końcowy) / Piastowska 01 (początkowy);
 • linia 124/424:
  • trasa pozostanie bez zmian;
  • przystanki Muzeum Narodowe i Jubilat w kierunku Os. Podwawelskiego będą nieczynne;
 • linie 144, 164, 169/469, 173, 179, 194, 301, 304, 307, 310, 503:
  • trasy pozostaną bez zmian;
  • przystanek AGH / UR 02 (w  kierunku Ronda Grunwaldzkiego) będzie przeniesiony przed skrzyżowanie z ul. Reymonta (na skrzyżowaniu autobusy będą przejeżdżać na jezdnię „pod prąd”);
  • przystanek Muzeum Narodowe 04 (w  kierunku Ronda Grunwaldzkiego) będzie przeniesiony na środek skrzyżowania z ul. Piłsudskiego i Al. Focha;
  • przystanek Jubilat 04 (w  kierunku Ronda Grunwaldzkiego) będzie nieczynny.
 • linia 152 – będzie kursować po kolejnej trasie czasowo zmienionej: Czyżyny Dworzec – … – Piłsudskiego – Mickiewicza – Czarnowiejska – Nawojki – Armii Krajowej – Przybyszewskiego, powrót: Przybyszewskiego – Armii Krajowej – Nawojki – Czarnowiejska – Al. Mickiewicza – Al. Słowackiego – Warszawska – Plac Matejki – Basztowa – … – Czyżyny Dworzec;
  • na zmienionym odcinku trasy linia będzie obsługiwać istniejące przystanki, oprócz przystanku AGH / UR w kierunku Przybyszewskiego;
 • linia 159 – będzie kursować po trasie czasowo zmienionej: Os. Piastów – … – Nawojki – Armii Krajowej – Przybyszewskiego;
  • przystanek Miasteczko Studenckie AGH w kierunku Przybyszewskiego będzie przeniesiony na ul. Nawojki (słupek 02);
 • linia 502 – będzie kursować po trasie czasowo zmienionej (jak w etapach 1 i 2): Aleja Przyjaźni – … – Piłsudskiego – Krasińskiego – Konopnickiej – Rondo Grunwaldzkie;
  • przystanki Muzeum Narodowe i Jubilat w kierunku Ronda Grunwaldzkiego będą nieczynne;
  • w zamian, w kierunku Ronda Grunwaldzkiego linia będzie obsługiwać przystanek Konopnickiej.

Etap 4 – dalsze przygotowanie do wyścigu głównego i przejazd kolarzy – w godz. ok. 17:00/17:30 – 18:30/19:00

W związku z dalszym przygotowaniem do wyścigu głównego, nastąpi wstrzymanie ruchu tramwajowego do Salwatora i Cichego Kącika. Zostanie także wyłączony ruch pojazdów na ul. Praskiej, Szwedzkiej i Tynieckiej (w  rejonie Rynku Dębnickiego).

W tym czasie zostaną wprowadzone następujące zmiany w funkcjonowaniu linii tramwajowych i autobusowych:

 • linia 102, 109, 124/424, 134, 144, 152, 159, 164, 169/469, 173, 179, 192, 194, 301, 304, 307, 310, 502, 503 – będą kursować w taki sam sposób, jak w etapie 3;
 • linia 1 – będzie kursować po trasie czasowo zmienionej: Rondo Hipokratesa – … – Franciszkańska – Straszewskiego – Podwale – Karmelicka – Królewska – Bronowice;
 • linia 2 – będzie kursować po trasie czasowo zmienionej (okrężnej): Cmentarz Rakowicki – … – Straszewskiego – Filharmonia – Franciszkańska – Dominikańska – Westerplatte – Lubicz – … – Cmentarz Rakowicki;
 • linia 20 – będzie kursować po trasie czasowo zmienionej: Mały Płaszów P+R – … – Podwale – Straszewskiego – Franciszkańska – Dominikańska – Starowiślna – Dajwór;
 • linie 112 i 162 – będą kursować po trasach czasowo zmienionych: Os. Podwawelskie – Rondo Grunwaldzkie – Monte Cassino – Zielińskiego – Praska – … – Tyniec Kamieniołom / Podgórki Tynieckie;
  • zamiast przystanku Rondo Grunwaldzkie 05 w kierunku Tyńca i Podgórek Tynieckich będzie funkcjonować przystanek Rondo Grunwaldzkie 01 (na pasie A+T);
  • na zmienionym odcinku trasy linie będą obsługiwać istniejące przystanki (jak linia 101);
  • przystanek Zielińskiego w kierunku Tyńca i Podgórek Tynieckich będzie nieczynny, natomiast w kierunku Os. Podwawelskiego będzie przeniesiony na ul. Zielińskiego (słupek 03);
 • linie 100, 101, 109, 209, 219, 229, 239, 249, 259, 269 i 300 – kursowanie zostanie wstrzymane od ok. godz. 17:15 – 17:30, na czas przejazdu zawodników.

Etap 5 – przywracanie normalnej organizacji ruchu po wyścigu

Ruch tramwajowy do Salwatora oraz ruch autobusów na ul. Księcia Józefa, Zielińskiego, Praskiej, Szwedzkiej i Tynieckiej a także na ul. Piastowskiej i Al. 3 Maja będzie przywracany zaraz po przejeździe zawodników.

Ruch tramwajowy do Cichego Kącika zostanie przywrócony ok. godz. 19:00.

Wznowienie ruchu po obu jezdniach Al. Mickiewicza, Al. Krasińskiego i Mostu Dębnickiego planowane jest około godziny 19:30. Od tego czasu będzie obowiązywać organizacja tras jak w etapie 1.

Przywrócenie ruchu na Al. Focha i ul. Kałuży planowane jest ok. godz. 22:00.

FUNKCJONOWANIE KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ NA TERENIE OKOLICZNYCH MIEJSCOWOŚCI:

Utrudnienia i zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej na terenie okolicznych miejscowości:

 • od ok. godz. 14:00 do ok. godz. 14:20 – chwilowe wstrzymania ruchu na ul. Krakowskiej i ul. Pokoju w Skawinie na czas przejazdu startu honorowego kolarzy z ul. Przemysłowej na Rynek w Skawinie; UWAGA! na ul. Rynek w Skawinie wstrzymanie ruchu planowane jest w godz. od ok. 14:00 do ok. 14:30 w związku z przeprowadzaniem wywiadów z kolarzami na Rynku w Skawinie;
  • w tym czasie możliwe są chwilowe wstrzymania w ruchu dla linii 203213223233235253263283293;
  • kurs linii 273 z przystanku Skawina SCK z godz. 13:56 oraz kurs linii 295 z przystanku Skawina SCK z godz. 14:07 ze względu na zamknięcie ruchu w ciągu ul. Rynek będą kierowane na trasy czasowo zmienione z pominięciem obsługi przystanków Skawina SzkołaSkawina Rynek i Skawina Cmentarz – z pętli Skawina SCK ul. Niepodległości, a następnie w prawo w ul. Mickiewicza, gdzie od przystanku Skawina Sąd będą realizować kursy zgodnie z rozkładem jazdy;
 • od ok. godz. 14:00 do ok. 14:45 – wyłączenie ruchu na ul. Żwirki i Wigury oraz ul. Radziszowskiej w Skawinie;
  • kurs linii 233 z pętli Skawina Korabniki z godz. 14:00 zostanie skierowany po trasie czasowo zmienionej: Skawina Korabniki – … – przystanek Skawina – Jana Pawła II – Popiełuszki – Krakowska – Pokoju – Rynek – Mickiewicza – przystanek Skawina Szkoła – … – Skawina SCK; w rejonie przystanku Skawina Rynek możliwe chwilowe wstrzymanie w ruchu;
   • na trasie objazdowej linia będzie obsługiwać przystanki Skawina Cmentarz i Skawina Rynek, bez obsługi pozostanie przystanek Skawina Centrum Sportowe;
  • kurs linii 253 z Czerwonych Maków P+R z godz. 14:05 będzie chwilowo wstrzymany na czas startu wyścigu;
  • kurs linii 253 Woli Radziszowskiej Pętli z godz. 14:01 będzie realizowany po trasie czasowo zmienionej: Wola Radziszowska Pętla – … – przystanek Wola Radziszowska Mała Ostra Góra – Wola Radziszowska: Mickiewicza – Skawińska – Radziszów: Zawodzie – przystanek Radziszów PKP – dalej po trasie linii 263 – … – przystanek Skawina Cmentarz – … – Czerwone Maki P+R; na trasie objazdowej linia będzie obsługiwać wszystkie przystanki na odcinku Radziszów PKP – Skawina Rynek, bez obsługi pozostaną przystanki na odcinku Wola Radziszowska Kapelanka – Skawina Ajka;
 • ok. godz. 14:30 – 14:45 – przejazd kolarzy przez Skawinę (ul. Żwirki i Wigury, ul. Radziszowska) i Radziszów (ul. Skawińska, ul. Jana Pawła II, ul. Zadworze, ul. Podlesie) w kierunku Krzywaczki;
 • ok. godz. 16:10 – 16:45 – przejazd kolarzy przez Gminę Świątniki Górne: Rzeszotary (ul. Galicyjska, ul. Piasna Górka, ul. Zielińskiego, ul. Astronoma Kowalczyka), Ochojno (ul. Jagiellońska), Wrząsowice (ul. Pod Skałą, ul. Nad Wilgą, ul. Wrzosowa, ul. Spacerowa);
  • możliwe wstrzymania w ruchu dla linii 215225285;
 • ok. godz. 16:30 – 17:00 – przejazd kolarzy przez Gminę Mogilany: Lusina (ul. Łąkowa, ul. Brzegi, ul. Krakowska), Konary (ul. Krakowska, ul. Górska), Mogilany (ul. Działy, ul. Świątnicka, ul. Zakopiańska, ul. Krakowska, ul. Skawińska), Chorowice, Buków;
  • możliwe wstrzymania w ruchu dla linii 245265275285;
 • ok. godz. 16:45 – 17:20 – ponowny przejazd kolarzy przez Gminę Skawina: Radziszów (ul. Wytrzyszczek, Rynek, ul. Jana Pawła II, ul. Brzegi, ul. Kolejowa), Rzozów (DP 1939K), Gołuchowice (DW 953), Polanka Hallera (DW 953), Krzęcin (ul. Kalwaryjska, ul. Św. Floriana, ul. Krakowska), Zelczyna i dalej DK 44 w kierunku Brzeźnicy przez miejscowości: Facimiech, Wielkie Drogi, Jaśkowice;
  • możliwe wstrzymania w ruchu dla linii 213223253263273295;
 • ok. godz. 17:05 – 17:30 – przejazd kolarzy przez Gminę Brzeźnica: Brzezinka i Brzeźnica (DW 44);
  • możliwe wstrzymania w ruchu dla linii 223;
 • ok. godz. 17:20 – 17:50 – przejazd kolarzy przez Gminę Czernichów: Rusocice (ul. Krakowska), Kłokoczyn (ul. Czernichowska), Czernichów (ul. Wadowicka, ul. Podgórki, ul. Krakowska), Zagacie (ul. Mickiewicza);
  • możliwe wstrzymania w ruchu dla linii 229249259;
 • ok. godz. 17:30 – 18:05 – przejazd kolarzy przez Gminę Liszki: Kaszów (DP 2183K), Liszki (ul. Czernichowska, ul. Św. Jana Kantego, ul. Krakowska), Kryspinów (DW 780);
  • możliwe wstrzymania w ruchu dla linii 209219229239249259269300.

Rozkłady jazdy NIE zostaną zmienione.

2 KOMENTARZE

Najnowsze

Co w Krakowie