Utrudnienia w Nowej Hucie. Potrwają co najmniej kilka dni

Od dziś pojawią się utrudnienia w ruchu na ul. Kocmyrzowskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Jarzębiny w kierunku ul. Poległych w Krzesławicach. Wykonawca rozbudowy ul. Kocmyrzowskiej rozpocznie budowę tymczasowego chodnika po stronie północnej wylotówki na Proszowice.

 – W pierwszej fazie prace będą prowadzone na kilkunastometrowym odcinku bliżej ul. Jarzębiny. Utrudnienia, które się w związku z tym pojawią na ul. Kocmyrzowskiej, będą miały charakter czasowy – możliwe są zwężenia i ruch wahadłowy na czas rozładunku i załadunku materiału. Ten etap potrwa do około 20 grudnia” – informuje urząd miasta 

W kolejnych fazach wykonawca będzie kontynuował roboty związane z budową chodnika tymczasowego w kierunku ul. Poległych w Krzesławicach.

Pod koniec sierpnia wojewoda małopolski wydał decyzję ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności na rozbudowę ul. Kocmyrzowskiej na odcinku od węzła Grębałów do ul. Bukszpanowej wraz z torowiskiem, pętlą tramwajową i towarzyszącą infrastrukturą sieci podziemnych. Pozwoliło to na przekazanie placu budowy wykonawcy inwestycji. Firma Gülermak sp. z o.o. rozpoczęła realizację pierwszych prac.

Przypomnijmy, że kontrakt polegający na rozbudowie ul. Kocmyrzowskiej na odcinku od węzła Grębałów do ul. Bukszpanowej, modernizacji torowiska, przebudowie i powiększeniu pętli tramwajowej, a także budowie i przebudowie infrastruktury sieci podziemnych realizowany jest na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Kraków na podstawie porozumienia z Gminą Miejską Kraków podpisanego w lipcu 2021 roku. Wartość kontraktu z wykonawcą, firmą Gulermak wynosi 55,72 mln zł.

Od lipca Wzgórza Krzesławickie bez tramwaju. Dwa lata utrudnień

Ulica Kocmyrzowska zapewnia połączenie pomiędzy już rozbudowaną drogą wojewódzką nr 776 w gminie Kocmyrzów-Luborzyca, a aktualnie budowaną drogą ekspresową S7, która stanowić będzie fragment czwartej obwodnicy drogowej miasta. Tym samym jest ważnym elementem podstawowego układu drogowego w północno-wschodniej części miasta, istotnym również w sieci drogowej województwa. W związku z tym od wielu lat planowana była jej rozbudowa na odcinku od węzła Grębałów na wschodniej obwodnicy do dwupasmowej drogi wojewódzkiej w miejscowości Prusy.

Obecnie miasto we współpracy z GDDKiA realizuje pierwszy z odcinków – od węzła Grębałów do ul. Bukszpanowej. Po zakończeniu inwestycji, ul. Kocmyrzowska posiadać będzie dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, obustronne zieleńce z planowanymi nasadzeniami drzew i krzewów oraz drogi dla pieszych i rowerzystów.

W ramach zadania przebudowana zostanie linia tramwajowa, a w miejscu pętli tramwajowej „Wzgórza Krzesławickie” powstanie pętla tramwajowo-autobusowa wyposażona w terminal pasażerski. Powstanie w ten sposób wygodny węzeł przesiadkowy, którego brakuje w tej części miasta. Ponadto zostanie przebudowana podziemna infrastruktura techniczna, a sieć kanalizacji opadowej zostanie uzupełniona o zbiornik retencyjny.

Tak będzie wyglądać nowa pętla tramwajowa na Wzgórzach Krzesławickich [wizualizacje]

 

Najnowsze

Co w Krakowie