Uwaga kierowcy! W życie weszły nowe, zaostrzone kary

Musisz przeczytać

Nie ma lekko! W życie weszły właśnie nowe przepisy, które zaostrzają kary dla kierowców. Listę zmian zobaczycie poniżej.

  • według nowelizacji, kierowca, który w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego spowoduje wypadek ze skutkiem śmiertelnym lub ciężkim uszkodzeniem ciała, trafi do więzienia minimum na 2 lata (dotychczas było to co najmniej 9 miesięcy) – kara nie może być zawieszona;
  • świadoma ucieczka przed pościgiem policji będzie przestępstwem zagrożonym karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności (obecnie jest wykroczeniem, za które grozi grzywna i kara do 30 dni aresztu) – skazując za to kierowcę, sąd będzie orzekał wobec niego zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych;
  • kierowca, który prowadziłby pojazd mimo orzeczonego przez sąd zakazu, trafi do więzienia na okres od 3 miesięcy do 5 lat   (dotychczas  groziła za to kara pozbawienia wolności do 3 lat);
  • kierowca, który prowadziłby pojazd mimo wydania decyzji administracyjnej o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami, otrzyma sądowy zakaz prowadzenia pojazdów;
  • wykroczenia w komunikacji mają się przedawniać po trzech latach od chwili popełnienia czynu, a nie – jak dotychczas  – po dwóch;
  • inny z przepisów nowelizacji zakłada, że sądy wydając wyroki w sprawach o przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym, będą musiały zostać poinformowane o wszystkich przestępstwach i wykroczeniach kierowców znajdujących się w centralnej ewidencji kierowców oraz w ewidencji kierowców naruszających przepisy drogowe, prowadzonej przez policję.

(ip)

fot. KWP Kraków

Zobacz także:

„A gdyby tak…”: Zdradzona w Krakowie! Konsekwencje nie mogły być inne

- Advertisement -spot_img

Przeczytaj również

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
- Advertisement -spot_img

Najnowsze

KRK News Poleca