Uwaga: meeega smog! Trujemy się na potęgę

Przekroczony został dopuszczalny poziom normy stężenia pyłu PM10. Wartość stężenia pyłów PM10 liczona według średniej siedmiogodzinnej (w piątek w godzinach nocnych i wczesnoporannych) wyniosła aż 219 µg/m3.

Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy, powinny podjąć następujące środki ostrożności:

  • unikać długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń;
  • ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu, czynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń;
  • osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy.

Na bieżąco można monitorować sytuację, na stronie internetowej WIOŚ w Krakowie: monitoring.krakow.pios.gov.pl/dane-pomiarowe/automatyczne/parametr/pm10/stacje/46-1752-148-1723-57-1747-1921-1914/dzienny/27.01.2017.

(ip)

Zobacz także