Będzie wniosek o kolejny użytek ekologiczny

Już w najbliższym tygodniu złożymy do Rady Miasta Krakowa wniosek o utworzenie użytku ekologicznego „Łąki nad Rudawą” – zapowiadają mieszkańcy protestujący przeciwko wybetonowaniu ścieżek rowerowych na wałach Rudawy. Chodzi o teren rozciągający się wzdłuż rzeki Rudawy między ulicami Jesionową a Nad Zalewem.

„Ten absolutnie wyjątkowy fragment Doliny Rudawy zasługuje na należytą ochronę. Jest to bowiem bezcenna ostoja dla wielu gatunków ptaków (w tym gatunków zagrożonych wyginięciem), płazów, gadów, owadów oraz ssaków takich jak lisy, jeże czy bobry. W jego obrębie występuje fragment nadrzecznego łęgu wierzbowego oraz świeżej łąki rajgrasowej, zaliczanej się do zbiorowisk przyrodniczo cennych. Jest to również miejsce naszego codziennego i nieskrępowanego kontaktu z przyrodą” – czytamy na Facebooku grupy Mieszkańcy z Rudawą – w zapowiedzi złożenia wniosku o ustanowienie nowego użytku ekologicznego w Krakowie.

Inicjatorzy proszą o wsparcie dla projektu utworzenia użytku ekologicznego przy wypełnianiu formularza konsultacyjnego dotyczącego zagospodarowania terenów wzdłuż rzeki Rudawy. Do 29 października trwają konsultacje społeczne w sprawie zagospodarowania terenów wzdłuż rzeki Rudawy od ul. Kościuszki do okolic ul. Dolińskiego przy korycie Młynówki Królewskiej.

To część większego projektu – „Wisła Łączy”, który zakłada stworzenie ponad 50 km tras pieszo-rowerowych oraz kajakowych wzdłuż Wisły i jej dopływów. „Nowe bulwary wzdłuż Wilgi, Rudawy, Dłubni, Prądnika oraz Białuchy będą stanowić odpowiedź na potrzeby mieszkańców przy jednoczesnym zachowaniu ich bogatych walorów przyrodniczych. Dzięki stworzeniu ciągłych tras pieszo-rowerowych mieszkańcy będą mogli w sposób szybki i bezpieczny przemieszczać się po mieście. Ciągłość zostanie zapewniona poprzez budowę kilku kładek oraz przystani. Bogactwo przyrodnicze oraz stworzenie co 500 m kameralnych miejsc do wypoczynku zapewni mieszkańcom kojący i upragniony kontakt z naturą: – wylicza Zarząd Zieleni Miejskiej.

Tak się zmienią bulwary wiślane w Krakowie

Zdjęcie 1 z 26

(GS)

Najnowsze

Co w Krakowie