Użytek ekologiczny na Klinach – na razie tylko 16 hektarów. Co potem?

Na sesję Rady Miasta wraca sprawa użytku ekologicznego na Klinach. Zgodnie z projektem, który może być rozpatrywany w środę, radni mają ustanowić użytek ekologiczny „Łąki na Klinach – Południe”. To obszar o powierzchni nieco ponad 16 hektarów. Kiedy kilka lat temu pojawiła się pierwsza inicjatywa w tej sprawie specjalną ochroną zamierzano objąć nawet 60 hektarów.

Projekt uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Łąki na Klinach – Południe” wniosła Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa. To efekt pracy specjalnego zespołu, który pracował od stycznia tego roku. Zespół został powołany po tym, jak okazało się, że odszkodowania za objęcie ochroną terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe mogą sięgać 150 mln złotych. Zespół miał wypracować kompromisowe rozwiązanie. Efekt? Użytek ekologiczny na Klinach będzie miał 16,25 ha, choć kilka la temu najbardziej radyklane pomysły zakładały ochronę przyrodniczą nawet 60 hektarów.

Ale użytek „Łąki na Klinach” może zostać jeszcze poszerzony z owych 16 hektarów. Na środowej sesji radni zajmą się także projektami uchwał kierunkowych mających doprowadzić do powiększenia chronionego obszaru.

Pierwszy projekt zgłosił klub Kraków dla Mieszkańców, który proponuje, by miasto przejęło grunty należące do Polskiego Funduszu Rozwoju, budującego mieszkalnia plus. Pierwsze bloki osiedla na Klinach już stoją (za chwilę ruszy nabór chętnych na wynajęcie tych lokali), ale plany przewidują kolejne budynki. Klub Kraków dla Mieszkańców chce, by miasto zaoferowało PFR inne działki budowlane w zamian za grunty na Klinach.

Drugi projekt to inicjatywa Komisji Planowania. Ta propozycja zmierza do rozpoczęcia prac nad poszerzeniem użytku o kolejne działki. Aby było to możliwe, konieczna jest inwentaryzacja przyrodnicza i na jej podstawie dokonanie oceny zasadności objęcia ochroną kolejnych działek, pozwalających na migrację chronionych gatunków.

(GEG)

2 KOMENTARZE

Najnowsze

Co w Krakowie