V LO i Technikum Łączności nr 14 wśród najlepszych w Polsce

V LO im. A. Witkowskiego w Krakowie na drugim miejscu w ogólnopolskim rankingu liceów i Techników Perspektywy 2023. 4. miejsce w zestawieniu najlepszych techników przypadło Technikum Łączności nr 14.

Ranking Liceów i Techników miesięcznika Perspektywy został ogłoszony po raz 26. Licea. W  rankingu organizatorzy wzięli pod uwagę dane z 1431 liceów ogólnokształcących (spośród 2246) i 1231 techników (spośród 1755), które spełniły kryterium wejścia do Rankingu (szkoły, w których maturę w maju 2023 r. zdawało minimum 12 maturzystów oraz w których wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej).

 – Ranking Liceów i Techników Perspektywy jest oparty wyłącznie na obiektywnych i mierzalnych danych pochodzących ze źródeł zewnętrznych (baza SIO, dane dotyczące wyników egzaminu maturalnego z OKE, dane z komitetów głównych olimpiad przedmiotowych). Kryteria Rankingu Liceów 2024 to: wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%) oraz sukcesy w olimpiadach (25%). Po raz kolejny w tej kategorii zostały uwzględnione osiągnięcia w olimpiadach międzynarodowych. Kryteria Rankingu Techników 2024 to: sukcesy szkoły w olimpiadach (20%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30%) oraz wyniki egzaminu zawodowego (30%) – podkreślają organizatorzy rankingu. 

Tegorocznym zwycięzcą wśród liceów jest XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie. Szkoła od lat trafia do czołówki rankingu. W ubiegłym roku, dwa lata temu i trzy lata temu było na pierwszym miejscu, cztery lata temu na drugim. W 2019 r. i 2015 r. także było na pierwszym, w 2017 r. i 2016 r. – na miejscu drugim, a w 2018 r. – na trzecim.

„Staszic” nazywany jest królestwem matematyki, fizyki i informatyki. Od wielu lat współpracuje z Politechniką Warszawską. Uczniowie mogą na tej uczelni uczestniczyć w wykładach i zajęciach laboratoryjnych. Szkoła współpracuje też z Instytutem Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego. Pracownicy UW prowadzą część zajęć w klasach z rozszerzonym nauczaniem matematyki. Co roku uczniowie szkoły są wśród laureatów i finalistów olimpiad z przedmiotów ścisłych.

Drugie miejsce wśród liceów zajęło V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie (w ub.r. również na drugim miejscu), miejsce trzecie – XIII LO w Szczecinie (w ub.r. na trzecim), miejsce czwarte – Uniwersyteckie LO w Toruniu (w ub.r. na czwartym), miejsce piąte – III LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni (w ub.r. na piątym).

Na szóstym miejscu jest LO nr III im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu, na siódmym – 2 Społeczne Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Międzynarodowymi im. Pawła Jasienicy STO, na ósmym – VIII LO im. Władysława IV w Warszawie, na dziewiątym – XXVII LO im. Tadeusza Czackiego w Warszawie, na dziesiątym – IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie.

Na miejscu jedenastym – I Społeczne LO im. hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnobrzegu, na dwunastym – II LO im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku, na trzynastym – II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego w Warszawie, na czternastym – I LO im. Mikołaja Kopernika w Łodzi, na piętnastym – V LO im. Stefana Żeromskiego w Gdańsku.

Wśród techników pierwsze miejsce zajęło Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie w woj. łódzkim. W ubiegłym roku było na miejscu czwartym. Obecne zwycięstwo jest trzecim, jakie odniosło technikum z Kleszczewa w rankingu – poprzednio na pierwszym miejscu było w 2022 r. i 2016 r. Szkoła od 2014 r. jest w pierwszej dziesiątce techników w Polsce: w 2014 r. była na miejscu dziewiątym, w 2017 r. – na siódmym, w 2018 r. na piątym, a w 2019, 2020 r. i 2023 r. – na miejscu czwartym, w 2021 r. – na miejscu trzecim.

Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II działa w ramach Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie. W jego skład wchodzi także Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II. Technikum kształci w dwóch zawodach: technik mechatronik i technik automatyk. Klasy są pod patronatem PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Oddział Elektrownia Bełchatów. Szkoła ściśle współpracuje z Politechniką Łódzką. Nauczyciele przedmiotów zawodowych są wykładowcami Politechniki Łódzkiej i współpracują z nowoczesnymi firmami branży mechatronicznej w kraju i za granicą. Liceum prowadzi dwie klasy: językową i medyczno-ratowniczą.

Na drugim miejscu znalazło się Technikum Mechatroniczne nr 1 im. Piotra Drzewieckiego w Warszawie (w ub.r. na pierwszym miejscu), na trzecim – Technikum Elektroniczne im. Obrońców Lublina 1939 r. w Lublinie (w ub.r. również na trzecim miejscu), na czwartym – Technikum Łączności nr 14 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie (w ub.r. na miejscu drugim), na miejscu piątym – Technikum nr 7 w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu (w ub.r. na miejscu piątym).

Na miejscu szóstym jest Technikum Informatyczne SCI (Szczecińskie Collegium Informatyczne) w Szczecinie, na siódmym – Technikum Komunikacji w Zespole Szkół Komunikacji w Poznaniu, na ósmym – Technikum nr 1 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 „Budowlanka” w Zielonej Górze, na dziewiątym – Technikum Organizacji i Zarządzania w Zespole Szkół nr 8 w Szczecinie, na dziesiątym – Technikum Chemiczne i Ochrony Środowiska nr 3 w Krakowie.

Kapituła przygotowała też podrankingi szkół. Wśród nich są dwa, w których kryterium są wyniki matury (ranking maturalny dla liceów i ranking maturalny dla techników), ranking olimpijski (decydowały osiągnięcia w olimpiadach przedmiotowych), rankingi wojewódzkie i ranking liceów warszawskich.

W rankingu maturalnym liceów na miejscu pierwszym jest XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie, na drugim – IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie, na trzecim – 2 Społeczne LO z Oddziałami Międzynarodowymi im. Pawła Jasienicy STO w Warszawie, na czwartym – I Społeczne LO im. hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnobrzegu, na piątym – VIII LO im. Władysława IV w Warszawie.

W rankingu maturalnym techników na miejscu pierwszym jest Technikum Mechatroniczne nr 1 im. Piotra Drzewieckiego w Warszawie, na drugim – Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie, na trzecim – Technikum Łączności nr 14 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie, na czwartym – Technikum Informatyczne SCI w Szczecinie, na piątym – Technikum Komunikacji w Poznaniu.

W rankingu szkół olimpijskich na pierwszym miejscu jest XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie, na drugim – XIII LO w Szczecinie, na trzecim – V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie, na czwartym – III LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni, na piątym – Uniwersyteckie LO w Toruniu

 

Uczeń z Krakowa zdobył trzy medale na Międzynarodowych Olimpiadach Przedmiotowych. Przed nim nie dokonał tego nikt w historii

Patrycja Bliska 

Najnowsze

Co w Krakowie