„W 100-lecie odzyskania Niepodległości potrzeba nam nowej refleksji”

– Odtworzenie naszej państwowości to było wielkie wyzwanie. Wymagało powstania nie tylko kluczowych instytucji centralnych, lecz także nowej organizacji  podzielonego zaborami społeczeństwa – mówi Kazimierz Barczyk, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Rozmowa z Kazimierzem Barczykiem, wiceprzewodniczącym Sejmiku Województwa Małopolskiego.

28 października minie równe 100-lat od powołania w Krakowie Polskiej Komisji Likwidacyjnej. Panu – od lat oddanemu samorządowcowi – ta rocznica jest chyba szczególnie bliska. 

Kazimierz Barczyk: 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości to jednocześnie setna rocznica rozpoczęcia budowy nowoczesnego samorządu terytorialnego. Odtworzenie naszej państwowości to było wielkie wyzwanie. Wymagało powstania nie tylko kluczowych instytucji centralnych, lecz także nowej organizacji  podzielonego zaborami społeczeństwa. Aby tego dokonać, konieczna była aktywność wielu obywateli. Galicyjscy samorządowcy, budujący samorząd od 1867 r., jako pierwsi  w Polsce podjęli, radykalne działania zmierzające do likwidacji władzy zaborczej w Polsce.

Fakt powstania PKL jest w wymiarze ogólnopolskim bardzo mało znany.

– Niesłusznie, bo Polska Komisja Likwidacyjna była de facto pierwszym polskim rządem na polskich ziemiach. O ile w Królestwie Polskim i zaborze rosyjskim odbudowa niepodległego państwa opierała się na działalności spiskowej i częściowo aktywności partyjnej, natomiast w zaborze pruskim na aktywności organizacji  obywatelskich o tyle w Galicji na polską niepodległość pracowały legalne, instytucjonalne struktury władz lokalnych i regionalnych. Jedynie tu Polacy mieli swój samorząd. W tym zakresie Galicja i Śląsk Cieszyński były fenomenem.

100-lecie odbudowy Państwa Polskiego to wyjątkowy czas na docenienie wielu postaci tamtego okresu.

– Jest rzeczą praktycznie nieznaną, że na 5-ciu członków założycieli PKL aż 3-ch było aktywnymi samorządowcami. Każdy powinien znać te nazwiska: Wincenty Witos – wójt Wierzchosławic, Ignacy Daszyński – radny miasta Krakowa i Tadeusz Tertil – burmistrz Tarnowa. Zaangażowanie takich jak oni w budowę nowoczesnych jak szkół, teatrów, muzeów jest widoczne do dziś. W 100-lecie odzyskania Niepodległości potrzeba nam nowej refleksji i prezentacji, tak aby należne miejsce w świadomości mieszkańców regionu miały starania tysięcy małopolskich samorządowców, którzy budowali polskie drogi do wolności. Po więcej informacji zapraszam na naszą konferencję.

Kazimierz Barczyk, przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski zaprasza mieszkańców Krakowa na bezpłatną konferencję pt. 
100-lecie odzyskania niepodległości Polski. Samorządy Małopolski w odzyskaniu niepodległości. Polska Komisja Likwidacyjna z udziałem samorządowców: Wójta Wierzchosławic Wincentego Witosa,
Radnego Miasta Krakowa Ignacego Daszyńskiego i Burmistrza Tarnowa Tadeusza Tertila

18 września 2018 r. o godz. 12.00
Sala Obrad Rady Miasta Krakowa,
pl. Wszystkich Św. 3/4

Zobacz także