W Krakowie powietrze jeszcze czyste, ale smog się zbliża

Fot. KRKnews

Powietrze w Krakowie jest bardzo czyste, Ale prognozy na nadchodzące godziny nie są już tak dobre – zbliża się smog.

Według danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie, poziom stężeń pyłów PM10, według średniej z godz. 1.00-7.00 wyniósł tylko 9 ʮg/m3 . Dopuszczalna norma dobowa to 50ʮg/m3, więc możemy mówić o bardzo czystym powietrzu.

Ale zgodnie z prognozami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej istnieje możliwość przekroczeń średniego dobowego stężenia pyłu PM10 powyżej 50 μg/m3 PM10 na obszarze całego miasta Krakowa. To efekt braku wiatru i opadów deszczu, które sprzyjałyby oczyszczaniu powietrza.

(red)

Zobacz także