Murale pod kontrolą miasta. Specjalny zespół opracuje zasady ich tworzenia

Prezydent Krakowa powołał zespół zadaniowy ds. murali. Jego zadaniem będzie opracowanie polityki muralowej w mieście, czyli zasad tworzenia malowideł na ścianach i murach. Zespół będzie oceniał projekty nowych murali i je opiniował.

Specjalny Zespół ds. Murali będzie także zbierał informacje o wszystkich muralach, które już istnieją. Kolejne zadanie to wspieranie powstawania nowych wielkoformatowych malowideł na fasadach budynków. Zespół ma też współpracować z artystami i mieszkańcami zainteresowanymi taką formą sztuki publicznej.

Wielkie kolorowe ptaki - murale na os. Na Kozłówce

Zdjęcie 1 z 10

(fot. Rafał Biały)

Najważniejszym zadaniem nowego zespołu zadaniowego będzie opracowanie polityki muralowej miasta. „Polityka muralowa bazuje na przekonaniu, że istotą dobrego muralu jest jego monumentalny charakter, umiejscowienie na zewnętrznych ścianach budynków oraz artystyczny charakter oraz związek z miejscem, w którym powstaje dany mural i jego związek z konkretną wspólnotą, która jest jego współtwórcą lub odbiorcą. Jakość muralu rozpatrywana będzie więc również przez sposób nawiązywania relacji z kontekstem miejsca i działanie muralu na rzecz konkretnej społeczności (uwzględniającej również wymowę artystyczną, społeczną i polityczną muralu). Polityka muralowa musi dostrzegać wyzwania towarzyszące kondycji współczesnej sztuki muralu oraz przeciwdziałać negatywnym zjawiskom w tej dziedzinie” – czytamy w zarządzeniu prezydenta o powołaniu zespołu ds. murali.

Mural przy ulicy Józefińskiej 24

Zdjęcie 7 z 7

Mural przy ulicy Józefińskiej 24 powstał w ramach festiwalu Sztuki Gniewu, zaprojektowała go Aleksandra Toborowicz z krakowskiej ASP. Nazwa "Mayamural" nawiązuje do inskrypcji Majów, uznawaną za zapowiedź końca świata, który miał nastąpić 21 grudnia 2012 roku. Na szczęście to nie nastąpiło i dzisiaj możemy go oglądać.

(tekst i fot. Piotr Nalepka)

W skład zespołu wchodzą:
Przewodniczący Zespołu:
1)Robert Piaskowski – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Kultury;
Zastępczynie Przewodniczącego:
2)Agnieszka Łakoma – Plastyk Miasta;
3)Anita Wójcik – Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie; Sekretarz Zespołu:
4)Ewelina Sokalskyy – Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
Członkinie i Członkowie Zespołu:
5)Małgorzata Jantos – Rada Miasta Krakowa;
6)Adam Bik-Multanowski – Wydział Architektury i Urbanistyki;
7)Monika Kubiak – Zarząd Dróg Miasta Krakowa;
8)Katarzyna Marchewczyk – Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji;
9)Marta Kutniowska – Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków;
10)Maciej Hoszowski – Wydział Planowania Przestrzennego;
11)Tomasz Kobylański – Wydział Edukacji;
12)Anna Wawruch – Wydział Komunikacji Społecznej;
13)Jacek Szlak – portal Marketing przy Kawie;
14)Piotr Trzepacz – Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;
15)Marcin Nawrocki – Fundacja Świadoma Przestrzeń, 101 Murali dla Krakowa;
16)Agata Małodobry – Muzeum Narodowe w Krakowie;
17)Alicja Zioło;
18)Weronika Plińska – Katedra Nauk o Sztuce przy Instytucie Sztuki i Designu, Wydział Sztuki, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie;
19)Artur Wabik;
20)Sebastian Bożek – Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej, Wydział Sztuki, Uniwersytet Pedagogiczny im. K.E.N. w Krakowie;
21)Jakub Markowski – Rada Dzielnicy VII Zwierzyniec.
Członkinie i członkowie zespołu pełnią swoje funkcje społecznie, nie pobierają z tego tytułu diet ani wynagrodzenia.

(GS)

2 KOMENTARZE

Najnowsze

Co w Krakowie