W Krakowie rozpoczęła się wielka reforma ochrony zdrowia

– Silna opieka podstawowa oparta na lekarzach rodzinnych jest sprawiedliwym rozwiązaniem problemów z dostępnością do świadczeń zdrowotnych w Unii Europejskiej – mówili uczestnicy Kongresu Światowej Organizacji Lekarzy Rodzinnych WONCA. Do Krakowa przyjechało ponad 3 tysiące lekarzy rodzinnych. Uczestnicy konferencji przyjęli dokument podkreślający konieczność bezstronności opieki zdrowotnej, czyli takiej, w której dostęp do leczenia i rezultat opieki zależy wyłącznie od potrzeb zdrowotnych pacjenta.

Według dr Andrzeja Rysia, dyrektora ds. systemów zdrowotnych i produktów w Komisji Europejskiej w wielu państwach, szczególnie tzw. starej Unii Europejskiej narasta problem braku lekarzy rodzinnych. – Państwa takie jak  Francja, czy Irlandia reformują systemy zdrowotne maksymalnie wzmacniając opiekę podstawową. Z kolei inne kraje, jak np. Szwecja, czy Wielka Brytania podnoszą wynagrodzenie  medykom, aby pozyskać lekarzy z innych państw. Dlatego priorytetem Komisji Europejskiej jest zwiększenie zainteresowania młodych lekarzy medycyną rodzinną oraz maksymalne wzmocnienie opieki podstawowej, jako najskuteczniejszej, najbardziej ekonomicznej  oraz najbliższej pacjentom formy opieki – zaznaczył dr Andrzej Ryś.

Obecny na Kongresie wiceminister zdrowia Zbigniew Król wskazał na działania polskiego rządu wspierające rozwój medycyny rodzinnej. Zaliczył do nich m.in. dotowanie kształcenia ustawicznego lekarzy, oraz wyższe uposażenie dla młodych lekarzy wybierających jako specjalizację medycynę rodzinną, która należy do specjalizacji priorytetowych. – Uchwalona, przed pół roku ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej zakłada dodatkowe środki finansowe dla lekarzy rodzinnych m.in uzależnione od osiąganych rezultatów zdrowotnych. Takiej motywującej formy finansowej nie ma dotychczas żaden z obszarów ochrony zdrowia – podkreślił wiceminister Zbigniew Król.

W czasie krakowskiego Kongresu lekarze z ponad 60 państw rozmawiali o podstawowej opiece zdrowotnej w aspekcie równego dostępu, poprawy jakości opieki medycznej nad pacjentem oraz efektywności zdrowotnej nakładów finansowych ponoszonych na świadczenia medyczne. Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej wymieniali doświadczenia na temat najlepszych form opieki nad pacjentami.

Jak podkreślił, prof. Michael Kidd, z Australii, były prezydent Światowej Organizacji Lekarzy Rodzinnych WONCA, podstawowa opieka zdrowotna pozostaje w większości krajów najbardziej niezawodnym obszarem medycyny, a dobry dostęp do lekarza rodzinna i jego podstawowa pomoc medyczna w zdrowiu i chorobie znacząco obniża koszty całych systemów zdrowotnych. Lekarze rodzinni przez swoją dobrą dostępność niwelują też nierówności pacjentów w dostępie do ochrony zdrowia.

Z kolei dr Anny Stavdal, prezydent europejskiego oddziału Światowej Organizacji Lekarzy Rodzinnych, podkreśliła, iż w sytuacji coraz większych trudności w dostępie do świadczeń zdrowotnych, bezstronność powinna stać się jedną z głównych zasad decydujących o planowaniu i wykonywaniu świadczeń zdrowotnych. Zapewni to wprowadzenie w życie zasad prowadzących do bardziej sprawiedliwej opieki skupionej wyłącznie  na potrzebach zdrowotnych ludzi  – powiedziała dr Anna Stavdal.

(ip)

fot. Pixabay

Najnowsze

Co w Krakowie